PRAVILNICI I STRATEŠKI DOKUMENTI

OD VIZIJE DO DJELATNOSTI

STATUT UDRUGE
PRAVILNIK O RADU UDRUGE
PRAVILNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA
STRATEŠKI PLAN 2018.-2021.
STRATEŠKI PLAN 2014.-2017.
STRATEŠKI PLAN 2012.-2013.
OPERATIVNI PLAN 2020.
OPERATIVNI PLAN 2019.
OPERATIVNI PLAN 2018.
OPERATIVNI PLAN 2017.
OPERATIVNI PLAN 2016.
OPERATIVNI PLAN 2015.
OPERATIVNI PLAN 2014.

Osnovi dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je STATUT UDRUGE
Zadnje izmjene Statuta donesene su na sjednici Skupštine, održane u Osijeku, u prosincu 2015. godine, a godinu dana ranije 2014. na sjednici Skupštine održanoj u Vukovaru, Statut je izmijenjen i usklađen sa Zakonom o Udrugama.

Drugi osnovni dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je PRAVILNIK O RADU UDRUGE donesen u izmijenjenom i dopunjenom izdanju u Vukovaru, dana 13. prosinca 2017. godine.

Treći osnovni dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je STRATEŠKI-PLAN-2018-2021. Strateški plan organiziran je u studenom 2017. godine, predložen na redovnoj Skupštini i usvojen 21. prosinca 2017. godine.

Četvrti osnovni dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE 2020. godinu.. Na sjednici Skupštine Udruge 13. prosinca 2019. godine donesen je Plan i Program rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima za 2020. godinu. Izvršitelj je Izvršni direktor/ica te voditeljice programa i Koordinatori/ice. Operativni plan odnosi se na programe (1-3) te ostale grupe aktivnosti (4-6):

1. PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
2. NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA (NPC)
3. REFERENTNI CENTRI
4. PROJEKT SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA VARAŽDIN
5. ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI
6. REDOVAN RAD UDRUGE

Tijekom 2017. godine, izmijenili smo Priručnik/Pravilnik o radu volontera Nacionalnog pozivnog centra te izdali novi Priručnik za rad zaposlenika i volontera u Referentnom centru Vukovar i Osijek.