“Pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć”

Projektom “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć” želimo nastaviti i u 2019. godini aktivni rad na području prevencije, podrške i zaštite naših korisnika od kojih su najveći broj osobe starije životne dobi i umirovljenici s malim mirovinama ili bez mirovina, ne zaposleni, bez obrazovanja ili sa osnovnim obrazovanjem, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, socijalno ugrožene obitelji, osobe pod ovrhom, potrošači, pripadnici nacionalnih manjina, civilne žrtve rata, radnici, beskućnici i dr. kako na području Vukovarsko-srijemske tako i Osječko-baranjske županije pa je glavna aktivnost projekta pružanje besplatne pravne pomoći kroz ured u Osijek, kao referentnu točku u ostvarivanju prava građana na području Osječko-baranjske županije, i ured Vukovar na području Vukovarsko-srijemske županije te odlascima na teren čime omogućujemo dostupnost besplatne pravne pomoći. Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarivanja pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna i sekundarna pravna pomoć. Partneri na projektu su; Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja, a financira ga Ministarstvo pravosuđa. Projekt završava 31. prosinca 2019.godine.

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

Primarna pravna pomoć obuhvaća:
► opću pravnu informaciju
► pravni savjet
► sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
► zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
► pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je ovlašteni pružatelj besplatne pravne pomoći (primarne pravne pomoći).

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:
a) ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
b) ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
c) ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i
d) ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:
► pravni savjet
► sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
► sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
► zastupanje u sudskim postupcima
► pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova pred sudom.

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć
Besplatnu pravnu pomoć imate pravo tražiti ako ste:
► hrvatski državljanin
► dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
► stranac na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti ili stranac na stalnom boravku
► stranac pod privremenom zaštitom
► stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja protjerivanju ili rješenja o povratku
► tražitelj azila, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom te članovi vaše obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

Očekujemo projektom ostvariti ove rezultate:

Kroz aktivnost 1. Pružanje primarne pravne pomoći:

• Pružena primarna pravna pomoć na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije
• Teren (Vukovar, Vinkovci, Županja, Borovo selo, Osijek, Bijelo Brdo, Valpovo i Belišće).

Kroz aktivnost 2. Timski sastanak zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Kroz aktivnost 3. Regrutacija, edukacija volontera (osnovna)

Kroz aktivnost 4. Organiziranje Javne tribine u Vukovaru na temu „Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji“

Kroz aktivnost 5. Organiziranje i koordiniranje okruglog stola u Osijeku na temu „ Besplatna pravna pomoć u Osječko-baranjskoj županiji”

Kroz aktivnost 6. Promoviranje instituta primarne besplatne pravne pomoći

Kroz aktivnost 7. Održavanje sastanaka i razmjene informacija i iskustava te znanja s partnerskim organizacijama

11.6.2019. godine je održan prvi timski sastanak zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Osijeku. Na sastanku smo govorili o aktivnostima na projektu i razmjenili smo iskustvo u radu sa korisnicima.