Siguran izlaz

Priznanja i postignuća

  • Nagrada Ureda za udruge: ”Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga” u svibnju 2016. godine
  • Nagrada : ”Mladi promotori medijacije” ; dodijelila Hrvatska udruga za mirenje 2018.godine
  • Državna nagrada za koordinatoricu volontera; Maja Štahan ( koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja); dodijelilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2018. godine
  • Nagrada za najboljeg organizatora volontiranja; dodijelio Volonterski centar Vukovar 2018. godine
  • Nagrada za volonterku Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja Ninu Sabolić ”Volonterski Oskar”; dodijelio Volonterski centar Zagreb 2019. godine
  • Nagrada: ”Promotori medijacije” ; dodijelila Hrvatska udruga za mirenje 2020.godine
  • Nagrada: ”Primjer dobre prakse uključivanja volontera”; dodijelio Volonterski centar Osijek 2020.godine
  • Državna nagrada za volontiranje u kategoriji: organizator volontiranja; dodijelilo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 2020. godine
Skip to content