Siguran izlaz

Priznanja i postignuća

 • Nagrada Ureda za udruge: ”Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga”, svibanj 2016.
 • Nagrada ”Mladi promotori medijacije”; dodijelila Hrvatska udruga za mirenje, 2018.
 • Državna nagrada za koordinatoricu volontera: Maja Štahan (koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja); dodijelilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  2018.
 • Nagrada za najboljeg organizatora volontiranja; dodijelio Volonterski centar Vukovar, 2018.
 • Nagrada za volonterku Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja Ninu Sabolić ”Volonterski Oskar”; dodijelio Volonterski centar Zagreb, 2019.
 • Nagrada za volonterku ureda Osijek Ninu Vasiljević ” Volonterski angažman pojedinca”; dodijelio Volonterski centar Osijek, 2019.
 • Nagrada: ”Promotori medijacije” ; dodijelila Hrvatska udruga za mirenje, 2020.
 • Nagrada: ”Primjer dobre prakse uključivanja volontera”; dodijelio Volonterski centar Osijek, 2020.
 • Državna nagrada za volontiranje u kategoriji: organizator volontiranja; dodijelilo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 2020.
 • Europska nagrada za kvalitetu volontiranja mladih 2022.
 • GrandPrix nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću: kampanja Promjena počinje pozivom, 2023.
 • Nagrada Ureda za udruge: ”Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga”, srpanj 2023.
Skip to content