Siguran izlaz

Programi udruge

1. Podrška žrtvama i svjedocima na sudu

Program “Podrška žrtvama i svjedocima na sudu” provodi se od osnivanja Udruge – 2006. godine. Primarna svrha ovoga programa je odgovoriti na situaciju u kojoj su žrtva ili svjedok prepušteni sami sebi, prilikom davanja iskaza ili svjedočenja na sudu, odnosno osigurati im potrebne informacije o tijeku sudskog postupka i pružiti im emocionalnu podršku kako bi se spriječila retraumatizacija zbog ponovnog suočavanja s počiniteljem i ponovnog proživljavanja nasilnog događaja. Podrška žrtvama i svjedocima na sudu u Hrvatskoj se razvila kao profesionalno-volonterski model kojeg provode članovi, volonteri i zaposlenici Udruge uz jasno definirane uloge svakog dionika ovoga procesa.

Kako je danas taj sustav uspostavljen kroz Odjele za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima (Vukovar, Osijek, Sisak, Zagreb, Rijeka, Zadar i Split) u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave RH/Županijskih sudova, Udruga ovaj program provodi i sukladno odredbi „osobe od povjerenja“ na način da korisnik ima pravo zatražiti da ga upravo zaposlenik ili volonter Udruge prati na sud i neposredno mu pruža informativnu i emocionalnu podršku. U smislu ovog programa Udruga provodi smislene projekte, edukacije, javna zagovaranja i širenje ideje među organizacijama i institucijama o podršci na sudu i institutu „osobe od povjerenja“. Iz ovoga programa proizašla su druga dva programa koje udruga razvija s obzirom da je kroz rad sa žrtvama i svjedocima prepoznala kompleksnog problema žrtava i potrebu, nedostatno prepoznavanje njihovih problema od strane stručne javnosti, ali od strane građana, te potrebe za širim i snažnijim djelovanjem u području pružanja podrške i ostvarivanja različitih prava žrtava. Do sada je kroz program ostvarena podrška za preko 10.000 žrtava i svjedoka.

U sklopu ovog programa Udruga danas provodi program: „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, odnosno od 01.01.2018. do 31.12.2020. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

 

2. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), 16. srpnja 2013. godine, osnovan je Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja s jedinstvenim, standardiziranim, besplatnim i anonimnim brojem za žrtve 116 006. Osnivanjem 116 006 broja Republika Hrvatska je postala peta zemlja u Europi sa standardiziranim brojem 116 006. Osim u Hrvatskoj linija je uvedena u Irskoj, Češkoj, Njemačkoj, Austriji, Danskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Finskoj, Latviji, Estoniji, Švedskoj i Francuskoj.

Važnost i djelokrug Nacionalnog pozivnog centra očituje se u:

 • informiranju o pravima žrtava i svjedoka
 • pružanju emocionalne podrške žrtvama, svjedocima i članovima obitelji
 • upućivanju na relevantne institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju stručnu pomoć
 • pružanju različitih praktičnih informacija
 • informiranju o ostvarivanju prava na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela
 • praćenju promjena u zakonima i drugim relevantnim aktima i ažuriranju baze podataka za pružanje informacija

Linija Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 je linija koja je dostupna za područje cijele Republike Hrvatske te je u potpunosti BESPLATNA i ANONIMNA. Linija je dostupna osim na hrvatskom i na engleskom jeziku. Radno vrijeme 116 006 linije je svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati.

Osim redovnog pružanja podrške žrtvama i svjedocima na liniji 116 006 zaposlenici i članovi Udruge intenzivno rade s volonterima i na drugim različitim aktivnostima poput praćenje promjena zakona vezanih uz problematiku žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja i zagovaraju promjene koje će poboljšati status žrtava i svjedoka u zakonodavstvu Republike Hrvatske.

 

3. Referentni centri Vukovar i Osijek

Tijekom 2013. godine uspostavljen je program Udruge Referentni centri koji se provodi u Vukovaru (već postojeći ured i sjedište Udruge za podršku žrtvama i svjedocima) i u Osijeku. Svrha programa je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe. Program primarno osigurava socijalne usluge: emocionalna i psihosocijalna podrška, informiranje žrtava o njihovim pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta, informacija koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava. Od 2015. godine Udruga je postala ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći pa se i struktura korisnika promijenila. Pored žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja obraćaju se i druge osobe u potrebi, kojima je potreban pravni savjet, opća informacija, pomoć kod sastavljanja podnesaka prema javnopravnim tijelima.

Dolaskom korisnika u Referentni centar djelatnici centra obavljaju razgovor sa žrtvom/korisnikom te se detektira problem ili problemi. Ovisno o problemu i potrebama žrtve/korisnika, djelatnici Udruge odgovaraju na upit ili usmjeravaju prema institucijama i organizacijama koji im mogu više pomoći u ostvarivanju njihovih prava. Uglavnom, osobe koje se obrate za pomoć pored pravne pomoći mogu ostvariti i emocionalnu podršku.

Cilj osnivanja Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima, ali i građanima na području Vukovarsko srijemske županije i Osječko baranjske županije, što znači:

 • osigurati psihosocijalnu podršku
 • informirati žrtve o pravima
 • informirati građane o pravima
 • osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje svim građanima sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći
 • uputiti u druge institucije relevantne za njegov problem

 

4. Volonterski program udruge

Budući da danas mlade osobe teško dolaze do prilike za zaposlenje zbog nedostatka radnog iskustva, volontiranje im iznimno pomaže pri traženju prvog posla zbog toga što volontiranjem stječu pravo na Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, koju poslodavci prepoznaju kao radno iskustvo. Osim kroz Potvrdu, volontiranje im je iznimno korisno jer već volonterskim angažmanom razvijaju radne navike, dobivaju uvid u funkcioniranje organizacija i načine primjene formalno stečenog znanja u praktičnim situacijama, a ujedno razvijaju brojna poznanstva i imaju priliku usavršavati svoja znanja i vještine. Volontiranje se bazira isključivo na dobrovoljnosti, a samim time što je dobrovoljno znači da su osobe koje su se prijavile za volontiranje iznimno motivirane za rad te ga ne shvaćaju kao obvezu, već kao nadopunu fakultetu, priliku za aktivan doprinos društvu, a i vrijeme provedeno volontiranjem donosi neizmjernu korist. Upravo zbog neprocjenjivog značaja volontiranja, volonterke i volonteri ne opterećuju se usklađivanjem s drugim obvezama jer im je jasno kako mogu biti uspješni i na jednom i na drugom području uz pravu motivaciju. Volonteri i volonterke Udruge su većinom studenti/ce, no također volontiraju i zaposlene osobe koje žele na koristan način provesti slobodno vrijeme.

Volonterski programi koji se provode u referentnim centrima, uredu Varaždin te putem NPC-a imaju višestruki značaj i vrijednost. U svakom od ureda se pruža drugačiji tip podrške, no svima je zajednički cilj –> pomoći ŽRTVI. Volonterski program NPC-a se izdvaja od programa Ureda i Referentnih centara jer obuhvaća veliki broj volontera te jer 116 006 linija pokriva područje cijele Republike Hrvatske.

Skip to content