Siguran izlaz

Programi udruge

1. Podrška žrtvama i svjedocima na sudu

Program Podrška žrtvama i svjedocima proizašao je iz najstarijeg Programa Udruge 2006.godine, naziva Podrška žrtvama i svjedocima na sudu, jer je kao takav bio zamišljen da pruži podršku žrtvama i svjedocima u sudskim postupcima na sudovima. Od 2013. godine, Udruga ovaj Program provodi i sukladno odredbi „osobe od povjerenja“ na način da korisnik ima pravo zatražiti da ga prati osoba zaposlenik ili volonter na Programu, na sud i neposredno mu pruža informativnu i emocionalnu podršku. Od 2006.-2013. godine ovaj program provodio se u suradnji s Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima na sedam županijskih sudova, a od 2018. godine dosljedno smo ga i isključivo provodili kroz ured Varaždin, zadužen za područje Varaždinske i Međimurske županije.

Od 2022.-2025. godine, procesom Strateškog planiranja Udruge, odlučeno je kako će usluge koje se pružaju prema žrtvama i svjedocima, te oštećenicima kaznenih djela i prekršaja biti sastavne dio ovog Programa. Uz usluge emocionalne podrške, pružanje praktičnih informacija
žrtvama i svjedocima, oštećenicima i članovima njihovih obitelji – informiranje o pravima, informiranje o tijeku procesa suđenja, tko su stranke u postupku i njihova uloga te nejasnoćama vezanim za postupak, upućivanje na druge institucije ovisno o potrebama svjedoka i žrtve, usluge koje će se pružati su psihološko savjetovanje i pomoć, pravno savjetovanje, pratnja žrtvi pred policiju, državno odvjetništvo, centre za socijalnu skrb, općinske, županijske sudove, kao i pisanje preporuka u sklopu pojedinačne procjene potreba žrtve, te biti pomoć pri ispunjavanju Obrazaca za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela. Cilj Programa je odgovoriti na pitanje podrške žrtvama i svjedocima te oštećenicima kaznenih djela i prekršaj kao primarnoj ciljnoj grupi Programa, zatim stvarati i njegovati suradnje i partnerstva s institucijama i organizacijama i ustanovama koji dolaze u doticaj s ciljnom skupinom. Također sudjelovati i/ili organizirati edukacije, radionice, javna događanja, te poticati i utjecati na jačanje svijesti o potrebama ciljne skupine u društvu, te jačati položaj istih, činiti javno zagovaračke aktivnosti te projekte kojima će pružati navedene usluge besplatno, kvalitetno i povjerljivo,sukladno Strateškim ciljevima Udruge. Rad s korisnicima smatra se onaj u kojem se korisnik nalazi na području Varaždinske, Međimurske, Vukovarsko-srijemske, te Osječko-baranjske županije, a sekundarno i na području RH, kontaktiranjem kojeg od ureda Udruge.

2. Podrška ostalim ranjivim skupinama

Program Podrška ostalim ranjivim skupinama je Program koji je nastao iz Programa Referentni centar za pružanje neposredne podrške. S obzirom na područje djelovanja Udruge i potrebe žrtava, Referentni centar je prvo uspostavljen u Vukovaru, zatim i u Osijeku. Cilj osnivanja Referentnog centra bio je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima na području županija tih ureda, što znači osigurati psihosocijalnu podršku, informiranje žrtava o njihovim pravima, te povezivanje i upućivanje stranaka u druge institucije relevantne za njihov problem. Tijekom 2015. godine Udruga postaje ovlaštenom pružateljicom primarne pravne pomoći kroz svoje urede u Vukovaru i Osijeku. Isto je registrirano u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Od 2022.-2025. godine, procesom Strateškog planiranja Udruge, odlučeno je kako će usluge koje se pružaju u uredima Vukovar i Osijek, te Savjetovalištu za žrtve nasilja u obitelji Varaždin i Savjetovalištu za žrtve nasilja u obitelji Vukovar, a u odnosu na žrtve i svjedoke, te oštećenike kaznenih djela i prekršaja biti sastavne dio I. Programa Udruge, dok će ovaj, II. Program podrazumijevati i pružanje usluga i prema drugim ranjivim skupinama, te usluga pružanja primarne pravne pomoći korisnicima koji nisu žrtve i svjedoci kaznenih djela, već one sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, te će iste biti u opsegu koji je opisan istim Zakonom. Ovisno o problemu i potrebama korisnika ureda Vukovar i Osijek, te Savjetovalištu za žrtve nasilja u obitelji Varaždin i Savjetovalištu za žrtve nasilja u obitelji Vukovar, zaposlenik ili volonter Programa također usmjerava korisnika prema psihologu Udruge, pravniku ili instituciji koja će mu pružiti potrebnu uslugu. Svrha ovoga programa je osigurati kontinuirano i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već na području gradova tih ureda, već i kroz redovni godišnji teren u Vinkovcima, Županji, Borovu, Đakovu, Belišću, Sarvašu / Bijelom Brdu, Erdutu, Valpovu. Ciljne skupine ovog Programa mogu biti; branitelji, mladi osobe pod ovrhom, osobe u procesu rastave braka, beskućnici, osobe s malim i nedostatnim primanjima, osobe starije životne dobi, nezaposleni, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, prekogranični slučajevi primarne pravne pomoći i slično. Sekundarna djelatnost Programa je aktivacija mladih u društvu, prevencija nasilja nad mladima i osoba starije životne dobi, reaktivacija osoba starije životne dobi Također stvarati i njegovati suradnje i partnerstva s institucijama i organizacijama i ustanovama koji dolaze u doticaj s ciljnom skupinom. Također sudjelovati i/ili organizirati edukacije, radionice, javna događanja, te poticati i utjecati na jačanje svijesti o potrebama ciljne skupine u društvu, te jačati položaj istih,
činiti javno zagovaračke aktivnosti te projekte kojima će pružati navedene usluge besplatno, kvalitetno i povjerljivo, sukladno Strateškim ciljevima Udruge.

 

3. Program Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Program je koji Udruga provodi od listopada 2012. godine. Program je realiziran uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Primarna usluga ovog Programa je telefonskim putem (putem besplatnog telefona 116 006) pružati emocionalnu i pravnu podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, pružati im praktične informacije i upućivati na institucije i organizacije civilnog društva na daljnje ostvarivanje prava. Osim toga, Program pomaže korisnicima prilikom ispunjavanja Obrasca za
novčanu naknadu za žrtve kaznenih djela, te prati promjene zakona vezane uz problematiku žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja i zagovara za promjene koje će poboljšati status žrtva i svjedoka u zakonodavstvu Republike Hrvatske. Udruga je odgovorna za cjelokupno
upravljanje Programom, a Ministarstvo pravosuđa i uprave osigurava prostor i opremu za rad Programa. Od 25. studenog 2020. godine besplatna linija NPC-a 116 006 je dostupna svim građanima i građankama svakim danom od 0:00 do 24 sata, svih 7 dana u tjednu, uključujući vikende, blagdane i druge neradne dane. Produljenje radnog vremena Programa osigurano je u sklopu projekta „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ kojeg provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Ministarstvom pravosuđa i uprave do 2023. godine. Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Odlukom HAKOM-a 2021. godine, Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima dodijeljen je broj 116 006 na korištenje na novo razdoblje od dvije godine. U procesu odlučivanja ključnu ulogu imao je dualni Sporazum o suradnji Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, te isto tako i Ugovor o suradnji s A1 d.o.o. Hrvatska.

Uz telefonsko pružanje podrške žrtvama i svjedocima, te oštećenicima kaznenih djela i prekršaja, kao primarnim ciljni skupinama, Program pruža informacije o pravima i pruža praktične informacije i institucijama, organizacijama, ustanovama koje dolaze u doticaj s ciljnom skupinom. Također tijekom 2022.-2025. Program će razvijati projekt „Individualno savjetovanje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja na području Grada Zagreba“. Cilj Programa je i stvarati, te njegovati suradnje i partnerstva s institucijama i organizacijama i ustanovama koji dolaze u doticaj s ciljnom skupinom. Također sudjelovati i/ili organizirati edukacije, radionice, javna događanja, te poticati i utjecati na jačanje svijesti o potrebama ciljne skupine u društvu, te jačati položaj istih, činiti javno zagovaračke aktivnosti te projekte kojima će pružati navedene usluge besplatno, kvalitetno i povjerljivo, sukladno Strateškim ciljevima Udruge.

4. Volonterski program udruge

Udruga od svog osnivanja njeguje i promiče vrijednosti volonterstva unatoč tome što nije imala samostalan volonterski program definiran u strateškom dokumentu. Svaki od dosadašnjih programa Udruge, tj ureda Udruge (NPC, Referentni centar Osijek, Referentni centar Vukovar i
Varaždin) u okviru svog rada osmislio je i provodio volonterski program. Uredi su učinili znatne napore u području rada s volonterima: osmislili su i provodili aktivnosti u okviru djelokruga ureda koje su bile namijenjene volonterima; definirali pravila regrutacije, edukacije i mentoriranja volontera; izradili dokumente kojima su pratili rad/evaluaciju/napredak volontera/ki; promovirali su vrijednosti volontiranja te ostvarili značajne rezultate koja su pratila priznanja dobivena od institucija/volonterskih centara. Tijekom razdoblja od 2006 do 2021.godine, pojedinim volonterima Programa, te Programima i Udruzi, dodijeljena su: Priznanja, Državne nagrade ili Volonterske nagrade, nagrade Hrvatske udruge za medijaciju, za doprinos u području promicanja volonterstva i rada s volonterima. Od osnivanja te zaključno s 2021.godinom u Udruzi je volontiralo preko 340 volontera/ki te je odrađeno preko 42 000 volonterskih sati.

S obzirom na dosadašnji rad i postignute rezultate te značaj volonterskog rada u radu Udruge od 2022.-2025., procesom Strateškog planiranja Udruge, odlučeno je kako će se kreirati novi program Udruge, IV. program – Volonterski program. Cilj kreiranja novog programa je rad na
standardizaciji i programskom usklađivanju/unifikaciji, jačanju kvalitete godišnjeg regrutiranja, edukacije i mentoriranja volontera/ki te promocija vrijednosti volontiranja kroz rad svih ureda Udruge (Zagreb, Varaždin, Osijek, Vukovar). U razdoblju od 2022.-2025. nastojat će se unutar Volonterskog programa standardizirati: proces edukacije prilagođen radu svakog ureda Udruge; volonterska dokumentacija (praćenje rada volontera/ke; evidencija volonterskih sati; pohađanje edukacija; izdavanje potvrda o stečenim kompetencijama/preporuka/potvrda o volontiranju). Također, nastojat će se raditi na unaprjeđenju i razvijanju vještina i znanja postojećih volontera/ki s ciljem pružanja što kvalitetnije podrške ciljanim skupinama. Uz već navedene aktivnosti, Program će obuhvatiti: analizu rada volontera/ki s korisnicima, terenski rad, odnose volontera s vanjskim suradnicima/partnerima Udruge, organiziranje dodatnih i specijaliziranih edukacija za volontere/ke, organiziranje supervizije i/ili intervizije volontera/ki, redovite sastanke s volonterima/kama, sudjelovanje i organizaciju manifestacija i/ili javnih događaja vezanih uz promociju volontiranja i rada s volonterima te dodjelu nagrada i priznanja volonterima/kama. U okviru Volonterskog programa osigurat će se pronalaženje edukacija i radionica za zaposlenike/ce, članove/ice te volontere/ke s ciljem jačanja kapaciteta u području volonterskog menadžmenta. Standardizacijom Volonterskog programa Udruge nastojat će se steći certifikat volonterskog programa priznat od nadležnog tijela/institucije.

5. Istraživačko edukativni program

Od 2006.-2021. godine Udruga nije imala samostalan Program koji se ticao istraživanja ili edukacija, već je aktivnosti provodila putem pojedinačnih projekata, ad hoc inicijativa ili kroz pojedine Programe. Od 2022.-2025. godine, procesom Strateškog planiranja Udruge, odlučeno je kako će se kreirati novi Program Udruge, V. Program – Istraživačko-edukativni program. Cilj programa je pratiti 6. strateški cilj Udruge, tj. primarno pratiti i istraživati pojave i trendove u EU i RH kao osnove za zagovaranje daljnjeg razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima te drugih ranjivih skupina u RH, jačanje kapaciteta članova, zaposlenika i volontera za istraživanje i praćenje pojava i trendova, umrežavanje Udruge, kako kroz projekte, tako ad hoc, u smislu edukativno istraživačkih rezultata, procesa i slično, organizirati ili sudjelovati na javnim događajima, medijskim istupima ili putem uporabe društvenih mreža ili web stranice Udruge, za promociju istraživanja koja utječu na bolji sustav podrške žrtvama i svjedocima ili drugih ranjivih skupina u RH i EU, sudjelovanje u projektima ili projektima aktivnostima koje za cilj imaju pružanje edukacija ili organiziranje edukacija i/ili istraživanja. Također i korištenje
istraživanje u svim programima Udruge (Vukovar/Osijek, Varaždin, Zagreb) po potrebi i u smislu jačanja kapaciteta članova, zaposlenika i volontera Programa, te apliciranja na projekte Programa ili Udruge općenito. Ovaj Program ima cilj standardizirati ostale Programe u smislu
samostalne provedbe istraživanja (npr. istraživanje u lokalnim zajednicama ili sa specifičnom skupinom), ali isto tako i edukacija, biti na stručnoj koristi ostalim Programima, ali i drugi Programi su obvezni sudjelovati u ponuđenim aktivnosti edukacije i istraživanja koje se
provode u sklopi ovog Programa. Program će raditi na osmišljavanju i planiranju edukacija za zaposlenike/članove/volontere, ali i stručnu i širu javnost. U sklopu istraživačko-edukativnog programa tim Nacionalnog pozivnog centra organizirat će predavanja za stručnjake i širu
javnost o problematici podrške i prava žrtava i svjedoka, specifičnim skupinama žrtava, ali i specifičnostima u radu stručnjaka u ovom području. Također će se provoditi i evaluacije predavanja od strane sudionika, a u svrhu praćenja potreba sudionika, kako bi unaprijedili
buduće edukacije i predavanja. Evaluacije se provode nakon svakog održanog predavanja te sveubuhvatnija i šira evaluacija na godišnjoj razini.

Skip to content