Siguran izlaz

Pomoć i podrška osjetljivim društvenim skupinama

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (ured Vukovar) 22. studenog 2022. godine započela je s provedbom projekta financiranog sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Partner na projektu je Dom za starije osobe Primum.

Projektom će se utjecati na kvalitetu života kod  građana grada Vukovara, onih najosjetljivijih društvenih skupina, osnažujući građane na prijavu nedopuštenih djela i praćenje razvoja situacije te pružiti pomoć u ostvarivanju prava i jačeg položaja pred javnopravnim tijelima. U svrhu prevencije i smanjenja stigmatizacije, poseban dio projekta uključuje tiskanje i podjelu edukativnih materijala/ brošura o ugovorima koje najčešće potpisuju osobe starije životne dobi, a u čemu će sudjelovati partner Dom za starije osobe Primum, volonteri i Branka Lučić iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Vukovaru. Udruga u ovom projektu planira ojačati svoje kapacitete, uključiti volontere u sve aktivnosti na projektu te provoditi zagovaračke aktivnosti kroz medije, javne akcije i sastanke s nadležnim tijelima i organizacijama civilnog društva te neposredno pružati podršku ranjivim društvenim skupinama.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Projektom će se utjecati na kvalitetu života kod djela građana grada Vukovara, onih najosjetljivijih društvenih skupina, osnažujući građane na prijavu nedopuštenih djela te  pomoć u ostvarivanju prava i jačeg položaja pred javnopravnim tijelima.

 

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA JE:

 • djelotvorno osiguranje informativne, praktične, pravne i emocionalne podrške u Vukovaru;
 • razvoj volonterizma te svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima u vlastitim lokalnim zajednicama;
 • jačanje kapaciteta Udruge, zaposlenika, članova i volontera kroz edukacije i razmjenu iskustva i znanja s drugim dionicima u Vukovaru,
 • uspostavljanje i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci;
 • senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za pravnom podrškom korisnicima, pravnom sustavu, praksi i mogućnostima ostvarivanja navedene podrške;
 • osigurana regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećana dostupnost usluge ne samo u regionalnim centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske jer se prijavitelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • jačati suradnju civilnoga društva s ostalim dionicima koji djeluju na području grada Vukovara kroz druženje s relevantnim dionicima – javnopravnim tijelima organizacijama civilnog društva s područja grada Vukovara

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

 • A1.Emocionalna, praktična, pravna i psihološka podrška osjetljivim društvenim skupinama
 • A2.Volonterski angažman volontera
 • A3. Tisak brošure o ugovorima koje najčešće potpisuju osobe starije životne dobi
 • A4. Javne akcije “Informiraj se o svojim pravima
 • A5. Informiranje i osvještavanje sugrađana – promocija Udruge i medijska kampanja o pomoći i podršci osjetljivim društvenim skupinama
 • A6. Sastanci s partnerima Domom za starije osobe Primum
 • A7. Druženja s relevantnim dionicima – javnopravnim tijelima organizacijama civilnog društva s područja Grada Vukovara

Partnerski sastanak

Sastanak s DMSVSŽ

U  siječnju 2023. godine smo u okviru projekta izradili publikaciju “Pomoć i podrška osjetljivim društvenim skupinama”.

U okviru projekta u 2023. godini:
 • su održana tri sastanka volontera, na kojima se razgovaralo o aktivnostima na projektima i vezano za korisnike.
 • su održana dva sastanka s partnerima na projektu Dom za starije osobe Primum. Na sastancima su razmijenjena iskustva u radu s korisnicima, aktivnosti i obveze na projektu te pomoć u diseminacije brošure “Pomoć i podrška osjetljivim društvenim skupinama”
 • je održana javna akcija u Vukovaru u okviru koje su podijeljeni promotivni materijali Udruge
 • održani su sastanci s relevantnim dionicima: Europskim domom Vukovar, Hrvatskom udrugom umirovljenika i invalida rada grada Vukovara, Udrugom žena Vukovar, Općinom Nuštar u Udruzi za starije i nemoćne osobe “Budi uz mene”, Gradskim društvom Crvenog križa Vinkovci, Zavodom za socijalni rad i Humanitarnom udrugom Duga .
Skip to content