PROJEKTI 2021.

,,Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela”                                                               ,,Mreža za aktivaciju mladih”                                                                                                                                                                                                                                                         ,,Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) – 2020./2021.”