Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te ostalim socijalno ugroženim skupinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Projektom „Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te ostalim socijalno ugroženim skupinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ želimo nastaviti i u 2019. godini aktivni rad na području prevencije, podrške i zaštite naših korisnika od kojih su najveći broj osobe starije životne dobi i umirovljenici s malim mirovinama ili bez mirovina, nezaposleni, bez obrazovanja ili s osnovnim obrazovanjem, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, socijalno ugrožene obitelji, osobe pod ovrhom, potrošači, pripadnici nacionalnih manjina, civilne žrtve rata, radnici, beskućnici i dr. Do sada smo našim korisnicima pružili kroz rad Referentnog centara u Vukovaru čitav niz pravnih i praktičnih informacija te pomogli u sastavljanju dopisa pred javnopravnim tijelima. Iznimno nam je drago čuti za zadovoljstvo naših korisnika pruženim uslugama. Ovaj projekt financiran je u iznosu od 8.000,00 kuna od strane Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini.

Partneri na projektu „Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te ostalim socijalno ugroženim skupinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ su Udruga žena Vukovar i Dom za starije osobe Primum. S Udrugom žena Vukovar imamo dobru suradnju već dugi niz godina, partneri smo jedni drugima na raznim projektima. U 2017. godini Udruga za podršku je bila s Udrugom žena partner na dva projekta „Zlatna dob“ i „Seniori Vukovara“, partnerstvo se nastavlja i u 2018. godini kroz projekt „Zlatna dob II“ financiranih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u 2019. na projektu kojeg financira Ministarstvo pravosuđa „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – Pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“ te nam je želja nastaviti suradnju i pomoći osjetljivim društvenim skupinama i na ovom projektu „Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te ostalim socijalno ugroženim skupinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ kojeg će financirati Vukovarsko-srijemska županija. Zaposlenica Udruge za podršku, Melita Bošnjak će u sklopu ovog projekta u partnerskoj organizaciji Udruzi žena Vukovar, članicama Udruge žena održati jedno predavanje na temu „Prava žrtve kaznenih djela“. U Udruzi žena Vukovar je trenutno 85 članica od toga su 90% osobe starije živote dobi koje imaju +65 godina, žive uglavnom same, s malim mirovinama ili bez mirovina te su meta raznih prevaranata. Članice Udruge žena i ostali korisnici bi bili u mogućnosti stupiti u kontakt s djelatnikom Udruge i putem telefona te dogovoriti odgovarajući način suradnje i podrške. U Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima se svakodnevno obraćaju korisnici te im je pored opće pravne informacije, pravnog savjet i pomoći oko sastavljanja podneska pred javnopravnim tijelima potrebna i emocionalna podrška.

Drugi partner na projektu je Dom za starije osobe Primum. Imamo dobru suradnju sa ovim domom i ravnateljicom doma Ivanom Buday. Cilj nam je nastaviti suradnju s Domom za starije osobe Primum i kroz ovaj projekt koji će biti financirana sredstvima Vukovarsko-srijemske županije. U sklopu tog partnerstva bi na sastancima razmijenili znanja i iskustva u radu sa korisnicima. Dom za starije osobe Primum pored socijalnih usluga pruža i zdravstvenu njegu korisnicima u domu, ravnateljica doma Ivana Buday u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima je održala predavanje o socijalnim uslugama i dala je primjere iz prakse vezano za Pomoć u kući. Predavanje je održano u sklopu projekta Jednokratne podrške kojeg je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Gospođa Ivana Buday je bila i naš suradnik na projektu financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je u sklopu te suradnje sudjelovala u terenskoj posjeti i predavanjima osobama starije životne dobi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Predavanje je održano u Županji i u Vinkovcima. Primijećena je velika zainteresiranost osoba starije životne dobi za predavanje o socijalnim uslugama. U 2019. godini smo partneri na projektu „Hallo pomoć“ financiranog od Grada Vukovara u sklopu kojeg se od Udruge za podršku žrtvama i svjedocima očekuje pravna pomoć i podrške korisnicima i sudjelovanje na okruglom stolu.

Kroz cijelo vrijeme provedbe projekta bi pružali primarnu pravne pomoć te informativnu, emocionalnu i psihosocijalnu podršku osjetljivim društvenim skupinama (osobe starije životne dobi, žrtve, svjedoci, socijalno isključeni građani, žrtve obiteljskog nasilja, nacionalne manjine, civilne žrtve rata, nezaposleni, osobe pod ovrhom, potrošači…) u Vukovarsko-srijemskoj županiji u prostorijama Udruge, te povremeno na terenu VSŽ. Ovdje bi htjeli naglasiti kako je voditeljica Referentnog centra Vukovar, Melita Bošnjak član Županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a volonterke u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima, zamjenice člana. Na taj način je i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima htjela dati svoj doprinos i aktivno sudjelovati u provedbi mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022 godine
.
Obzirom na činjenicu da se mladi teško zapošljavaju, volontiranje predstavlja priliku za razvoj socijalnih vještina, stvaranje novih socijalnih kontakata te stjecanje iskustva u direktnom radu sa žrtvama što pridonosi osobnom i profesionalnom razvoju. Druga osoba u uredu, koju ćemo povremeno angažirati je vanjska suradnica Mirjana Mizrak Mišanović iz partnerske organizacije kao i Ivana Buday iz Doma za starije osobe „Primum“, Vukovar, a na raspolaganju kao drugo osoblje Udruge stoje na raspolaganju izvršni direktor i voditeljica ureda u Osijeku, također pružateljica pravne pomoći.

Kroz aktivnost Informiranje i osvještavanje sugrađana – promocija Udruge i medijska kampanja, planirano je informirati minimalno 5000 građana o mogućnostima pružanja primarne pravne pomoći pomoću letaka koje ćemo dijeliti stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije, također će biti informirani putem Županijskih medija te objavama u 6 mjesečnom newsletteru Udruge te Facebook i web stranici Udruge.

Kroz aktivnost Sastanci s javnopravnim tijelima i predstavnicima organizacija civilnog društva u svrhu zagovaranja – Zagovaračka aktivnosti, koja je ujedno i posljednja aktivnost na ovom projektu. Odnosi se na suradnju s nadležnim tijelima kako bi ih se informiralo o postojanju primarne pravne pomoći i kako bi znali gdje da upućuju korisnike. Istu aktivnost provodili smo i 2017./2018. godine, što se ukazalo provjerenom metodom, a i zbog dugogodišnjeg rada na području Vukovarsko-srijemske županije stekli smo suradničke odnose. Tijekom projekta održati ćemo međusektorske sastanke s Uredom državne uprave, Centrom za socijalnu skrb Vukovar, Županijski sud u Vukovaru te nevladine organizacije na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i Gradska društva Crveno križa. Iste ćemo upoznati i s radom besplatne linije 116006. Održali bi jedan sastanak sa partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukova i razmijenili iskustvo i prakse u radu s korisnicima kao i jedan Domom za starije osobe Primum. U organiziranju sastanaka voditelju pomaže i izvršni direktor.