„Pružimo ruku podrške za žrtve nasilja u obitelji“ 2019./2020.

Cilj projekta „Pružimo ruku podrške za žrtve nasilja u obitelji“ je povećati kvalitetu života žrtava nasilja u obitelji s područja Varaždinske i Međimurske županije pružanjem besplatne pravne, socijalne i psihosocijalne pomoći i podrške. Nasilje u obitelji velik je i rasprostranjen problem današnjice, te se ovim projektom želi postići izravan rad sa žrtvama nasilja u obitelji te što bolji uvid u njihove potrebe i probleme s kojima se suočavaju.

Prava žrtava nasilja u obitelji propisana su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji. Sva tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su postupati hitno i svi postupci pokrenuti po ovom Zakonu su hitni. Tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su već pri poduzimanju prve radnje u kojoj žrtva sudjeluje obavijestiti žrtvu na njoj razumljiv način o svim pravima koja ima sukladno odredbama ovog Zakona te zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

■ Osiguravamo pravnu, psihosocijalnu podršku/psihosocijalno savjetovanje (po dogovoru);
■ Pružamo informacije o pravima, pružamo tehničke savjete, praktične informacije, te emocionalnu podršku za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji;
Osoba smo od povjerenja – pratnja na sud ili institucije na području Varaždinske županije (po dogovoru).

Voditeljica Savjetovališta : Ines Krznar Vojaković, magistrica prava Vlatka Črnila, socijalna radnica, Lara Ježić, magistrica psihologije, pružateljica psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima.

JAVITE NAM SE ILI NAS POSJETITE:
TELEFON:
095/1160-011
VARAŽDIN : Graberje 33/II kat, 42 000 Varaždin
E-MAIL : savjetovaliste-varazdin@pzs.hr

*Što znači biti žrtva nasilja u obitelji?
Žrtva nasilja u obitelji je osoba koja zbog počinjenja nasilja u obitelji trpi fizičke ili psihičke posljedice ,imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda.

*Što je nasilje u obitelji?
Nasilje u obitelji je:
1. primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda
2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
4. spolno uznemiravanje
5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci
6. zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.