PUBLIKACIJE UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA


UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
„PRUŽIMO RUKU PODRŠKE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI“

Tijekom 2020. godine Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja izdao je brošuru Bloga volontera u kojima su pisali o pravim žrtvi, svjedoka i oštećenika, konkretne informacije i objašnjena.

Tijekom prosinca 2019. godine, zahvaljujući sredstvima Grada Varaždin, Varaždinske županije, Grada Osijeka, Vukovarsko-srijemske županije tiskali smo Brošuru “PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Tijekom 2020. godine Referentni centri Vukovar i Osijek, u sklopu projekta “Stop nasilju nad starijima” tiskali su Brošuru Stop nasilju nad starijima! s ciljem kvalitetnog informiranja osobe starije živote dobi o samim pojmovima potrošačkih ugovora, s naglaskom na ugovore izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu, te ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, načinu njihova sklapanja, obavezama stranaka ugovora, pravnim posljedicama i mogućnostima raskida ugovora, oblici nasilja, prava žrtava.

BROŠURA „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“. Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta projekta „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“ Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je započela u studenom 2017. godine s partnerima na projektu Udrugom žena iz Vukovara, a financira ga Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt završava 31.listopada 2018. godine.

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA NAD DJECOM I MLADIMA. Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, kojeg provode Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg.

Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, kojeg provodi Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg.Priručnik „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ prvenstveno je namijenjen osobama koje rade s mladima, a osobito se nadamo da će biti koristan zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova.

INFORMATOR ZA ŽRTVE I SVJEDOKE. Informator sadrži sve relevantne informacije ažurirane s novim Zakonom o kaznenom postupku koji pomaže žrtvama i svjedocima u ostvarivanju svojih prava.

PRIRUČNIK ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA. 2018.godine smo izdali Priručnik za žrtve kaznenih djela koji sadrži sve relevantne informacije ažurirane s novim Zakonom o kaznenom postupku koji pomaže žrtvama, svjedocima i oštećenicima u ostvarivanju svojih prava.