PUBLIKACIJE UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

PROTOKOL O POSTUPANJU VOLONTERA
BROŠURA: ,,Pokreni se, educiraj se, budi podrška u zajednici''

OBITELJSKO NASILJE - KRATKI VODIČ O POSTUPANJU STRUČNJAKA/INJA

Trening modul za volontere/ke

PriruČnik za mentore za socijalno ukljuČivanje

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI „PRUŽIMO RUKU PODRŠKE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI“

Publikacija članaka o pravima žrtava

Brošura “PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi

Brošura Stop nasilju nad starijima!

BROŠURA „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA NAD DJECOM I MLADIMA.

Priručnik „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

PRIRUČNIK ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA.