REFERENTNI CENTRI – PRUŽANJE PODRŠKE I PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Tijekom 2013. godine uspostavljen je novi program “Referentni centri” koji se provodi u Vukovaru i Osijeku. Svrha programa je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, te oni koji se suočavaju s različitim poteškoćama, te oni koje treba podržati i one osobe koji nisu prijavile kazneno/prekšajno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe. Također i svi drugi koji žele primarnu pravni pomoć, kao alat za prostup pravosuđu i pravdi, neovisno je li postupak upravi, građanski, itd

Cilj osnivanja Referentnog centra u Vukovaru i Osijeku je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima ali i građanima na području Vukovarsko srijemske županije i Osječko baranjske županije, što znači:

► osigurati psihosocijalnu podršku,
► informirati žrtavu ili građanina o svojim pravima,
► osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje svim građanima, sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći,,
► uputiti korisnika u druge institucije relevantne za njegov problem.

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

Cilj osnivanja Referentnog centra u Vukovaru i Osijeku je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, što zači osigurati psihosocijalnu podršku, informiranje žrtava o njihovim pravima, besplatna pravna pomoć te pravno savjetovanje, povezivanje i upućivanje korisnika u druge institucije i organizacije relevantne za njihove probleme.

Najčešći upiti korisnika vezano za besplatnu pravnu pomoć su; iz područja socijalnih prava, nasljednog prava, upravnog prava, alimentacije, radnog prava, ugovora, ovrhe, prava starijih osoba, obiteljskog nasilja, i dr.

Najčešća kaznena djela zbog kojih su nam se obratili za pomoć su; krađa, prijetnja, prijevare, silovanje, uvreda, razbojništvo, nametljivo ponašanje, krađa indetiteta, neisplata plaće, a od prekršaja; obiteljsko nasilje, neisplata alimentacije, te prometni prekršaji.