“Škola za Život”


Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – UP.02.1.1.06.0066
Škola za život – Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske

TRAJANJE PROJEKTA: 24 MJESECA- 5.4.2019. – 4.4.2021. godine

U projektni tim „Škola za život“ Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina- UP 02.1.1.06.0066, čiji je nositelj Bijeli Krug iz Splita, financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 ispred Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je zaposlena Melita Bošnjak,dipl.iur. 30% radnog vremena, savjetnica u radu s socijalno marginaliziranim skupina od 1. siječnja 2020. godine i vrijeme trajanje rada je 12 mjeseci.
Mjesto rada za zaposlenicu Melitu Bošnjak, je Ljudevita Gaja 12, 32000 Vukovar

CILJ PROJEKTA: provedba programa obrazovanja odraslih te razvoj mekih/transverzalnih vještina s naglaskom na uslugu mentorstva za socijalno uključivanje sa korisnicima ZMN (zajamčene minimalne naknade) te edukacija stručnjaka.

CILJANE SKUPINE:
1. DUGOTRAJNO NEZAPOSLENI
2. ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
3. KORISNICI ZMN

Obveza partnera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima:

► provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparetno u skladu s najboljom praksom u predmetnom području sukladno ugovoru.
► nazočiti na inicijalnom sastanku u Splitu
► nazočiti dvodnevnom treningu u Splitu
► sudjelovati na razvijanju priručnika za mentore za socijalno uključivanje
► organiziranje okruglog stola i treninga u Vukovaru

__________________________________________________________________________________________________________________

2. srpnja održan je Inicijalni sastanak u Splitu kao dio aktivnosti projekta “Škola za život” Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP. 02.1.1.06.0066 financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Sastanku smo nazočili kao partneri, udruga Bijeli krug iz Splita nositelj je projekta, a ostali partneri su Centar za socijalnu skrb Split, Centar za socijalnu skrb Omiš. Na sastanku, ispred Udruge sudjelovala je Melita Bošnjak, voditeljica Referentnog centra u Vukovaru.