“Škola za život”

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – UP.02.1.1.06.0066
Škola za život – Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske

TRAJANJE PROJEKTA: 24 MJESECA- 5.4.2019. – 4.4.2021. godine

U projektni tim „Škola za život“ Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina- UP 02.1.1.06.0066, čiji je nositelj Bijeli Krug iz Splita, financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 ispred Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je zaposlena Melita Bošnjak, dipl.iur. na 30% radnog vremena, savjetnica u radu s socijalno marginaliziranim skupina od 1. siječnja 2020. godine i vrijeme trajanje rada je 12 mjeseci.
Mjesto rada za zaposlenicu Melitu Bošnjak, je Ljudevita Gaja 12, 32000 Vukovar

CILJ PROJEKTA: provedba programa obrazovanja odraslih te razvoj mekih/transverzalnih vještina s naglaskom na uslugu mentorstva za socijalno uključivanje sa korisnicima ZMN (zajamčene minimalne naknade) te edukacija stručnjaka.

CILJANE SKUPINE:
1. dugotrajno nezaposlene osobe  
2. žrtve obiteljskog nasilja 
3. korisnici zajamčene minimalne naknade 

Obveza partnera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima:

► provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparentno u skladu s najboljom praksom u predmetnom području sukladno ugovoru
► nazočiti inicijalnom sastanku u Splitu
► nazočiti dvodnevnom treningu u Splitu
► sudjelovati na razvijanju priručnika za mentore za socijalno uključivanje
► organiziranje okruglog stola i treninga u Vukovaru

PROVEDENE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA 

– 2. srpnja 2019. godine održan je Inicijalni sastanak u Splitu kao dio aktivnosti projekta. Sastanku su nazočili partneri iz Centra za socijalnu skrb Split, Centra za socijalnu skrb Omiš i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar. 

– 1. i 2. srpnja 2020. godine održana je dvodnevna edukacija na temu: “Primjena modela socijalnog mentorstva u radu s marginaliziranim skupinama”. Voditeljice edukacije bile su Mia Božić Mihanović, dipl. iur. i Paula Herceg, mag.psych.

– Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama voditeljica Referentnog centra Vukovar sudjelovala je na treningu za profesionalce u Splitu pod nazivom „Izazovi u radu profesionalaca sa žrtvama obiteljskog nasilja“. Svrha treninga bila je poboljšanje međusektorske suradnje te razmjena znanja i iskustava između stručnjaka u područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja. Sudionici stručnjaci iz raznih područja iznijeli su svoja iskustva na praktičan i interaktivan način kroz analizu pojedinih slučajeva.

– U okviru projekta sudjelovali smo u izradi ”Priručnika za mentore za socijalno uključivanje”. Priručnik možete pročitati i preuzeti na sljedećem linku: https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/…/Prirucnik-za..

2. ožujka u Vukovaru je organiziran Okrugli stol u okviru partnerstva na projektu ,,Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina — Škola za život” kojeg Udruga za pomoć žrtvama- Bijeli krug Hrvatske provodi u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima. Svrha održanog Okruglog stola je bila predstavljanje ciljeva i rezultata projekta „Škola za život”, kao i nove usluge socijalnog mentorstva.