BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

 

ŠTO JE BESPLATNA PRAVNA POMOĆ?

Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarivanja pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna i sekundarna pravna pomoć.

Besplatnu pravnu pomoć imaju pravo tražiti:

PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

Primarna pravna pomoć pruža se ako su ispunjenje sljedeće pretpostavke:

Primarnu pravnu pomoć pružaju:

Popis ovlaštenih udruga i pravnih klinika koja pružaju primarnu pravnu pomoć

KAKO IZGLEDA POSTUPAK OSTVARIVANJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI?

Postupak ostvarivanja besplatne primarne pravne pomoći pokreće se IZRAVNIM OBRAĆANJEM pružatelju primarne pravne pomoći (uredima državne uprave  ili ovlaštenim udrugama ili pravnim klinikama). Prilikom pokretanja postupka za ostvarivanje besplatne primarne pravne pomoći NIJE potrebno ispuniti obrazac zahtjeva.

Što sve obuhvaća primarna pravna pomoć?
Primarna pravna pomoć obuhvaća:

SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

BITNO JE NAGLASITI KAKO SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ OBUHVAĆA I:

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju ODVJETNICI.

 

Pretpostavke za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći:

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ MOŽE SE ODOBRITI U SLJEDEĆIM POSTUPCIMA:

KAKO IZGLEDA POSTUPAK OSTAVARIVANJA SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI?

 

Podnošenje zahtjeva

Postupak ostvarivanja sekundarne BPP se pokreće podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu uredu državne uprave u županiji

Kako se predaje zahtjev?

Zahtjev se može predati osobno ili preporučeno poštom nadležnom Uredu državne uprave u županiji ili njegovoj ispostavi Prilikom podnošenja obrasca NE PLAĆAJU se upravne pristojbe.

Dodatna dokumentacija uz zahtjev

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti i svoju PISANU SUGLASNOST i pisanu suglasnost članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, kojom potvrđuje da su svi podaci koje je dao točni i potpuni

TKO ODLUČUJE O ZAHTJEVU ZA BPP I U KOJEM ROKU?

Ured državne uprave odlučuje o zahtjevu za ostvarenje besplatne pravne pomoći RJEŠENJEM u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
U RJEŠENJU u kojemu se odobrava sekundarna besplatna pravna pomoć određuje se i ODVJETNIK koji će pružiti pravnu pomoć i kojem se mora dostaviti rješenje. Odobravanje pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva.

KADA SE ODOBRAVA SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ BEZ UTVRĐIVANJA IMOVINSKOG STANJA?

Sekundarna pravna pomoć odobrit će se bez utvrđivanja imovnog stanja ako je podnositelj zahtjeva: