Sufinanciranje projekta HELPLINE – Grad Vukovar

U 2019. godini, Grad Vukovar donio je Odluku o sufinanciranju projekta HELPLINE ispred partnera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u iznosu od 10.000,00 HRK.