Sufinanciranje projekta HELPLINE – Ured za Udruge Vlade RH

U 2019. godini, Ured za Udruge Vlade RH donio je Odluku o sufinanciranju projekta HELPLINE ispred partnera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u iznosu od 2.477,25€.