Suradnje


SURADNJE

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od svog osnutka surađuje s predstavnicima državnih tijela i institucija. Posebno bi istaknuli djelovanje članice Udruge u Nacionalnom povjerenstvu za izradu i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima te sudjelovanje u izradi prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Sektorsku suradnju ostvarujemo kroz formalne i neformalne oblike umrežavanja.

ČLANSTVO

U srpnju 2016. godine
Udruga je postala i članicom Koalicije za REKOM – Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001. godine
Udruga je član europske mreže VICTIM SUPPORT EUROPE putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU.

2020. godine
Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sklopili su sporazum o suradnji. Predmet Sporazuma je uspostavljanje i razvijanje suradnje po načelu uzajamnog interesa sporazumnih strana posebno na području: organiziranja seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa; zajedničkog nastupa i suradnje na zajedničkim projektima financiranim od EU ili ostalih domaćih i/ili međunarodnih institucija i organizacija; korištenja kadrovskih potencijala sudionika u cilju davanja stručnih mišljenja; zajedničkog nastupa u promidžbene svrhe ukoliko se pokaže potreba za istim. Organiziranje predavanja za studente upravnog usmjerenja u smislu pozivanja na volontiranje u Udruzi, kroz besplatnu pravnu pomoć, kao oblik prakse za studente Veleučilišta.