Siguran izlaz

Suradnje

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od svog osnutka surađuje s predstavnicima državnih tijela i institucija. Posebno bi istaknuli djelovanje članice Udruge u Nacionalnom povjerenstvu za izradu i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima te sudjelovanje u izradi prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Sektorsku suradnju ostvarujemo kroz formalne i neformalne oblike umrežavanja.

Članstvo

U srpnju 2016. godine Udruga je postala i članicom Koalicije za REKOM – Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001. godine.

Udruga je član europske mreže VICTIM SUPPORT EUROPE putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU.

2020. godine Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sklopili su sporazum o suradnji. Predmet Sporazuma je uspostavljanje i razvijanje suradnje po načelu uzajamnog interesa sporazumnih strana posebno na području: organiziranja seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa; zajedničkog nastupa i suradnje na zajedničkim projektima financiranim od EU ili ostalih domaćih i/ili međunarodnih institucija i organizacija; korištenja kadrovskih potencijala sudionika u cilju davanja stručnih mišljenja; zajedničkog nastupa u promidžbene svrhe ukoliko se pokaže potreba za istim.

Organiziranje predavanja za studente upravnog usmjerenja u smislu pozivanja na volontiranje u Udruzi, kroz besplatnu pravnu pomoć, kao oblik prakse za studente Veleučilišta.

Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi od 01.01.2018. do 31.12.2023. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ima područje provedbe u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

Skip to content