Siguran izlaz

Suradnje

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od svog osnutka surađuje s predstavnicima državnih tijela i institucija. Posebno bi istaknuli djelovanje članice Udruge u Nacionalnom povjerenstvu za izradu i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima te sudjelovanje u izradi prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Sektorsku suradnju ostvarujemo kroz formalne i neformalne oblike umrežavanja.

Članstvo

Udruga je od 2012. godine članica europske mreže VICTIM SUPPORT EUROPE putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU.

2020. godine Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sklopili su sporazum o suradnji. Predmet Sporazuma je uspostavljanje i razvijanje suradnje po načelu uzajamnog interesa sporazumnih strana posebno na području: organiziranja seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa; zajedničkog nastupa i suradnje na zajedničkim projektima financiranim od EU ili ostalih domaćih i/ili međunarodnih institucija i organizacija; korištenja kadrovskih potencijala sudionika u cilju davanja stručnih mišljenja; zajedničkog nastupa u promidžbene svrhe ukoliko se pokaže potreba za istim.

Organiziranje predavanja za studente upravnog usmjerenja u smislu pozivanja na volontiranje u Udruzi, kroz besplatnu pravnu pomoć, kao oblik prakse za studente Veleučilišta.

Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi od 01.01.2018. do 31.12.2023. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ima područje provedbe u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

 

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa). Udruga za podršku žrtvama i svjedocima članica je neformalne mreže od 2018. godine.

Skip to content