Siguran izlaz

Ured Varaždin

Ured Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Varaždinu otvoren je u sklopu projekta ,,Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Projekt ,,MREŽA” kreiran je s ciljem osiguranja pružanja pravne pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Nositeljica programa je Ženska soba – centar za seksualna prava. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar Slavonski Brod; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir Knin.

MREŽA PODRŠKE I SURADNJE

Svrha programa “MREŽE”

Primarna svrha programa je odgovoriti na situaciju u kojoj su žrtva ili svjedok prepušteni sami sebi prilikom davanja iskaza ili svjedočenja na sudu odnosno osigurati im potrebne informacije o tijeku sudskog postupka i pružiti im emocionalnu podršku, kako bi se spriječila retraumatizacija zbog ponovnog suočavanja s počiniteljem i ponovnog proživljavanja nasilnog događaja.

 

Područje djelovanja

Ured Varaždin djeluje na području Varaždinske i Međimurske županije.

 

Djelokrug rada Ureda:

Kontaktirajte nas:
E-mail: varazdin@pzs.hr
Telefon: 095 116 0066
Adresa: Graberje 33/II kat, 42 000 Varaždin

Skip to content