Siguran izlaz

Ured Varaždin

Ured Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Varaždinu otvoren je u sklopu projekta ,,Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Projekt ,,MREŽA” kreiran je s ciljem osiguranja pružanja pravne, psihološke i druge pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u županijama u kojima nisu osnovani Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
Nositeljica programa je Ženska soba – centar za seksualna prava.
Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:
– Centar za građanske inicijative Poreč;
– Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN;
– DEŠA – Dubrovnik;
– Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava;
– Informativno pravni centar Slavonski Brod;
– Ženska grupa Karlovac KORAK;
– S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja;
– SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije;
– Udruga ZvoniMir Knin.

Uz navedeni projekt Ured Varaždin provodi lokalne i regionalne projekte usmjerene na maloljetne žrtve i svjedoke.

MREŽA PODRŠKE I SURADNJE

Područje djelovanja:

Ured Varaždin djeluje na području Varaždinske i Međimurske županije.

Djelokrug rada Ureda:
– pravno savjetovanje
– psihološko savjetovanje
– pratnja na sud
– pružanje emocionalne podrške
– pružanje praktičnih informacija

Kontaktirajte nas:
E-mail:varazdin@pzs.hr
Telefon:095 116 0066
Adresa: Graberje 33/II kat, 42 000 Varaždin

Skip to content