VOLONTERSKI PROGRAM UDRUGE ZA PODRŠKU

VOLONTERSKI PROGRAM

Koliko je danas važno volontiranje?
Budući da danas mlade osobe teško dolaze do prilike za zaposlenje zbog nedostatka radnog iskustva, volontiranje im iznimno pomaže pri traženju prvog posla zbog toga što volontiranjem stječu pravo na Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, koju poslodavci prepoznaju kao radno iskustvo. Osim kroz Potvrdu, volontiranje im je iznimno korisno jer već volonterskim angažmanom razvijaju radne navike, dobivaju uvid u funkcioniranje organizacija i načine primjene formalno stečenog znanja u praktičnim situacijama, a ujedno razvijaju brojna poznanstva i imaju priliku usavršavati svoja znanja i vještine. Volontiranje se bazira isključivo na dobrovoljnosti, a samim time što je dobrovoljno znači da su osobe koje su se prijavile za volontiranje iznimno motivirane za rad te ga ne shvaćaju kao obvezu, već kao nadopunu fakultetu, priliku za aktivan doprinos društvu, a i vrijeme provedeno volontiranjem donosi neizmjernu korist. Upravo zbog neprocjenjivog značaja volontiranja, volonterke i volonteri ne opterećuju se usklađivanjem s drugim obvezama jer im je jasno kako mogu biti uspješni i na jednom i na drugom području uz pravu motivaciju. Volonteri i volonterke su većinom studenti/ce, no također volontiraju i zaposlene osobe koje žele na koristan način provesti slobodno vrijeme.

REGRUTACIJA, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA PROGRAMA I UDRUGE…

Proces regrutiranja volontera u Udruzi započinje izradom Poziva na volontiranje po programu, ili po projektu. Obavijest o novim regrutacijama za volontere objavljujemo putem lokalnih volonterskih centara, ali i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te sličnih portala, te na stranicama i društvenim mrežama organizacija civilnog društva. Regrutaciju provodimo promocijom, uz neposredno predstavljanje Veleučilištu u Vukovaru, Pravnih fakulteta u Osijeku i Zagrebu, Filozofskim fakultetima u Osijeku i Zagrebu, te mnogim drugim, te uz predavanje studentima objašnjavamo sami djelokrug rada Udruge, što su nam ciljevi, što očekujemo od naših volontera, njihova prava i obveze i naravno zainteresiranost za volontiranjem. Regrutacija volontera/ki odvija se dva puta godišnje. Natječaj za prijem novih volontera/ki otvara se u veljači i rujnu. Kako bi se osoba prijavila na natječaj potrebno je da ispuni prijavnicu. Nakon zaprimanja prijavnica, kandidati/tkinje za volontiranje bivaju pozvani/e na selekcijski razgovor tijekom kojih se imaju priliku predstaviti.

INTERVJUI, ODABIR I OSNOVNA EDUKACIJA…

Nakon dogovorenog roka zaprimanja prijava, održavamo strukturirane intervjue s kandidatima. Nakon provedenih intervjua pred propisanom komisijom (koju čine predstavnici Udruge) provodimo selekciju svih intervjuiranih kandidata na temelju predviđenih kvalifikacija i motiviranosti budući volontera. Nakon odabira volontera slijedi njihova osnovna edukacija, koja se sastoji od pravnih i psiholoških aspekata (ali i komunikacijske vještine) koji će im biti potrebni za volontiranje. Tijekom pravnog dijela edukacije kandidati/tkinje upoznaju se i uče relevatne zakonske odredbe koje su im nužne prilikom informiranja korisnika/ica. Komunikacijski dio obuke usmjeren je na razvijanje i učenje raznih vještina i tehnika koje se koriste prilikom razgovora s korisnikom/icama, pružanjem emocionalne podrške itd. U Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja tijekom praktičnog dijela edukacije kandidati/kinje upoznaju se s bazom podataka koja im je dostupna te vježbaju primjenu novostečenih znanja i vještina. Selekcijski postupak završava simulacijom poziva.

PRAVA I OBVEZE VOLONTERA/KI…

Volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja zahtijeva 4 sata volontiranja tjedno koje se sastoji u zaprimanju poziva na 116 006 liniji. U uredima u Vukovaru, Osijeku i Varaždinu volonteri dogovaraju s voditeljicma ureda dužinu i vrijeme trajanja volontiranja. Volonteri/ke pružaju pravne informacije, emocionalnu podršku te po potrebi upućuju osobe na relevantne organizacije i institucije. Nadalje, volonteri su dužni redovito prisustvovati mjesečnim sastancima, specijaliziranim edukacijama tijekom volontiranja. Specijalizirane edukacije se organiziraju u suradnji s institucijama i drugim organizacijama.

DODATNE AKTIVNOSTI U KOJE SE VOLONTERI/KE MOGU UKLJUČITI…

• pisanje članaka za blog volontera ili društvene mreže Udruge
• pisanje vježbi
• mentoriranje novim volonterima
• monitoring suđenja
• book club
• održavanje radionica/predavanja
• sudjelovanje u projektnim aktivnostima, javnim akcijama, javnim događajima,
• sudjelovanje na dodatnim edukacijama