Siguran izlaz

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja je projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa i uprave i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), osnovan 2013. godine. Koristi jedinstveni i standardizirani besplatni broj 116 006 na kojem sve žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja te članovi njihovih obitelji mogu anonimno dobiti emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te ih se po potrebi može uputiti na institucije ili druge organizacije civilnog društva na daljnje ostvarivanje prava. Sveobuhvatna podrška pruža se na hrvatskom i engleskom jeziku. Linija je dostupna svakim danom 24 sata dnevno uključujući vikende, blagdane i praznike.

PRIJAVNI PROCES SASTOJI SE OD 3 FAZE :

  1. prijava
  2. selekcijski razgovor
  3. osnovna edukacija

Prijava

  • Prvi korak prijavnog procesa sastoji se od popunjavanja prijavnog obrasca na LINKU
  • Natječaj je otvoren od 1. veljače do 29. veljače 2024. do 23:59 sati. Prijavni obrazac će biti aktivan samo u navedenom terminu.

Selekcijski razgovor

  • Svi kandidati/kinje koji/e su ispunili/e prijavni obrazac dobit će obavijest putem maila s ponuđenim terminima za održavanje selekcijskog razgovora, od kojih će svatko moći izabrati jedan termin koji mu odgovara. Razgovor provode koordinatorice Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja s ciljem boljeg upoznavanja kandidata/kinja. Prosječno trajanje razgovora je 20 minuta.
  • * Selekcijski razgovori održat će se online, putem Zoom platforme.

Osnovna edukacija

  • Kandidati/kinje koji/e zadovolje na održanom selekcijskom razgovoru bit će pozvani/e na višednevnu edukaciju koja će se održati kroz ožujak.
  • Pravni dio edukacije održat će se 1. i 2. ožujka, nakon čega će kandidati/kinje biti obvezni/e doći u prostorije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na praktični dio edukacije koji uključuje rješavanje pravnih vježbi i upoznavanje s bazom podataka.
  • Komunikacijski dio edukacije održat će se 15. i 16. ožujka nakon čega slijedi još jedan dolazak u prostor NPC-a na praktični dio.

Završi dio edukacije odnosi se na simulaciju poziva kroz koji svaki/a kandidat/kinja mora proći, a njome se procjenjuje da li je kandidat/kinja usvojio/la materiju s edukacije te je li ju uspio/jela je primijeniti u praksi. Na kraju, s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e se potpisuju volonterski ugovori.

**Potrebno je sudjelovati na svim danima edukacije. 

UVJETI:

Volonteri/ke moraju imati navršenih 18 godina i služiti se engleskim jezikom.
Od volontera/ki se očekuje nediskriminatorno ponašanje prema svim pripadnicima društva, otvorenost, odgovornost i pouzdanost.

POGODNOSTI:

Svi volonteri/ke imaju priliku unaprijediti svoje komunikacijske vještine i pravna znanja, pohađati brojne edukacije, radionice i seminare, volontirati u dinamičnom i empatičnom okruženju te umrežiti se s ostalim organizacijama civilnog društva.

Nakon završenog volontiranja, volonteri/ke dobivaju Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, a nakon 200 odvolontiranih sati i Preporuku za posao.

Više o radu NPC-a možete pronaći na društvenim kanalima Facebook (@zrtveisvjedoci), Instagram (npc_116006), YouTube (Podrška žrtvama i svjedocima).

 

Tim Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja


Skip to content