Siguran izlaz

Volontiraj u Varaždinu

U uredu Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Varaždinu provodi se volonterski program. Volonterski program osnovan je s ciljem uključivanja pojedinaca u volonterski svijet putem kojeg se pruža podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja na području Varaždinske i Međimurske županije. Volonteri i volonterke tijekom volontiranja imaju prilike saznati i naučiti više o pravnom okviru koji je dostupan žrtvama i svjedocima te upoznati se s radom organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Volontiranje se odvija u prostorima Ureda, a po potrebi i na drugim lokacijama prema prethodnom dogovoru s voditeljicom Ureda.

Cilj volontiranja je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Ciljane skupine osoba kojima se pruža pomoć volontiranjem su žrtve i svjedoci te oštećenici svih kaznenih djela i prekršaja s naglaskom na nasilje u obitelji.

 

Regrutacija volontera/ki

Proces regrutiranja volontera i volonterki započinje objavom javnog poziva za volontiranje  putem lokalnih volonterskih centara (Varaždin, Čakovec), ali i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, lokalnih medija, lokalnih organizacija civilnog društva i društvenih mreža. Po završetku poziva prijavljene osobe se pozivaju na selekcijski razgovor. Regrutacija volontera/ki odvija se dva puta godišnje. Natječaj za prijem novih volontera/ki otvara se krajem  veljače i početkom listopada. Kako bi se osoba prijavila na natječaj potrebno je da ispuni prijavnicu. Nakon zaprimanja prijavnica, kandidati/tkinje za volontiranje bivaju pozvani/e na selekcijski razgovor na kojemu se pobliže upoznaju s radom Ureda. Selekcijski razgovori se provode pred propisanom komisijom (koju čine predstavnici Udruge). Od kandidata/tkinje se očekuje motiviranost te zainteresiranost za rad Udruge i volontiranje. Selekcijski razgovor se provodi postavljanjem pitanja i davanjem odgovora na ista, a koja se odnose na općenito znanje o Udruzi, motiviranosti za rad, odabiru volonterske pozicije, stavovima kandidata/kinja o društveno-političkim događajima i vrijednostima. Volonteri/volonterke, pravnici/pravnice ili studenti/ce prava s položenim kazneno-pravnim predmetima ili građansko-pravnim i upravnim predmetima te psiholozi/psihologinje ili studenti/ice psihologije s završnim diplomskim radom, dodatno se ispituju radi daljnje motiviranosti rada s našim korisnicima.

Osobe koje budu odabrane nakon selekcijskog razgovora bivaju pozvane na edukaciju. Osnovna edukacija sastoji se sastoji od pravnog i komunikacijskog dijela kako bi volonteri/ke stekli potrebna znanja koja će im biti potrebna za volontiranje. Tijekom pravnog dijela edukacije kandidati/tkinje upoznaju se i uče relevantne zakonske odredbe koje su im nužne prilikom informiranja korisnika/ica. Komunikacijski dio obuke usmjeren je na razvijanje i učenje raznih vještina i tehnika koje se koriste prilikom razgovora s korisnikom/icama, pružanjem emocionalne podrške itd.

Nakon odabira kandidata/tkinja slijedi osnovna edukacija koja se sastojati od pravnog i psihološkog/komunikacijskog dijela koji će kandidatima/tkinjama biti neophodni tijekom volontiranja te socijalnim pravima i izvaninstitucionalnim uslugama te rodno uvjetovanim nasiljem.

Tijekom volontiranja, Udruga predviđa podršku volonteru na način da mu se omogućuje mentorstvo u radu, a radi eventualnih poteškoća tijekom rada i emocionalna i psihološka podrška te supervizija.

 

Prava i obveze volontera i volonterki

Prava volontera/ki:

Obveze volontera/ki:


PREDNOSTI VOLONTIRANJA

Za više informacija o mogućnosti volontiranja u Uredu Varaždin možete nam se obratiti na e-mail:varazdin@pzs.hr

Skip to content