Siguran izlaz

Volontiraj u Zagrebu

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela I prekršaja 116 006 linija

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja osnovan je 2013.godine u suradnji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, UNDP wiki baze te Ministarstva pravosuđa. Djelokrug Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja obuhvaća:

 • informiranje o pravima žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja
 • pružanje emocionalne podrške
 • upućivanje na relevantne organizacije civilnog društva i institucije
 • pomoć pri ispunjavanju obrasca zahtjeva novčane naknade

Broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku te je uvršten na pouku o pravima koja se dodjeljuje žrtvama prilikom prijave kaznenih/prekršajnih djela. Radno vrijeme linije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja je svakim danom 24 sata dnevno uključujući vikende, blagdane i praznike. Svakodnevno na liniji dežuraju vrijedni volonteri i volonterke koji su duša Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Volontiranje se odvija u prostoru Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja u Zagrebu. Volontiranje se odvija u vremenu od 08:00 do 20:00 sati od ponedjeljka do petka. Volonterske smjene su organizirane na sljedeći način:

 • 08:00 – 12:00
 • 12:00 – 16:00
 • 16:00 – 20:00

 

Regrutacija volontera/ki

Kako mogu postati volonter/ka Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja?

Poziv za novom regrutacijom volontera/ki objavljuje se dva puta godišnje, u veljači i u rujnu. Poziv se objavljuje putem društvenih mreža, suradnika, Volonterskog centra Zagreb te stranice MojPosao.

1.Prijava

Prvi korak koji kandidat/kirnja mora učiniti kako bi se pridružio/la našem volonterskom timu je ispunjavanje prijavnog obrasca.

 

2. Selekcijski razgovor

Svi kandidati/tkinje koji ispune prijavni obrazac bivaju pozvani putem mail-a s ponuđenim terminima za održavanje selekcijskog razgovora, od kojih će svaki od kandidata/tkinja moći izabrati jedan koji mu odgovara. Razgovor provode koordinatorice Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja s ciljem boljeg upoznavanja kandidata. Prosječno trajanje razgovora je 20 minuta. Cilj održavanja selekcijskog razgovora jest upoznavanje kandidata/tkinja i procjena motiviranosti za volontiranje.

 

3. Edukacija

Kandidati/tkinje koji zadovolje na održanom selekcijskom razgovoru pozivaju se na osnovnu edukaciju. Osnovna edukacije je podijeljena u dva dijela, pravni i komunikacijski dio. Pravni dio edukacije traje 2 dana. Tijekom pravnog dijela edukacije kandidati/tkinje se upoznaju i savladavaju pravni okvir potreban za pružanje pravnih informacija na liniji. Nakon održanog pravnog dijela edukacije kandidati/tkinje su obvezni doći u prostorije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na praktični dio edukacije koji uključuje rješavanje pravnih vježbi i upoznavanje s bazom podataka.

Komunikacijski dio edukacije također traje dva dana. Tijekom edukacije kandidati/tkinje se upoznaju i uče o komunikacijskim tehnikama i pravilima vođenja razgovora na liniji. Nakon održanog komunikacijskog djela edukacije kandidati/tkinje su obvezni doći u prostorije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na praktični dio edukacije koji uključuje rješavanje komunikacijskih vježbi.

 

4. Simulacija poziva

Završi dio prijavnog procesa je simulacija poziva kroz koji svaki kandidat/tkinja mora proći, a procjenjuje se je li kandidat usvojio materiju s edukacija i uspio je primijeniti u praksi.
Na kraju, s kandidatima/tkinjama koji/e su zadovoljili/e se potpisuju volonterski ugovori.

 

Uvjeti
Volonteri/ke moraju imati navršenih 18 godina i služiti se engleskim jezikom.
Od volontera/ke se očekuje nediskriminatorno ponašanje prema svim pripadnicima društva, otvorenost, odgovornost i pouzdanost.

 

Pogodnosti
Svi volonteri/ke imaju priliku unaprijediti svoje komunikacijske vještine i pravna znanja, pohađati brojne edukacije, radionice i seminare, volontirati u dinamičnom i empatičnom okruženju te umrežiti se s ostalim organizacijama civilnog društva. Nakon završenog volontiranja, volonteri/ke dobivaju Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, a nakon 200 odvolontiranih sati i preporuku za posao.

 

Koncipiranost i zahtjevnost obuke za volontere je opravdana time što samo najbolje educirani volonteri mogu raditi s ranjivom skupinom te je iz tog razloga potrebno proći navedenu obuku. U pravilu cjelokupni proces od otvaranja poziva za volontiranje pa sve do simulacije poziva traje u prosjeku 4 mjeseca.

 

Kontinuirano praćenje i evaluacija rada volontera

Organizacija i koordinacija rada Nacionalnog pozivnog centra u rukama je koordinatorica koje su zaposlene osobe. Koordinatorice brinu o neometanom radu i koordiniraju volonterima i volonterkama prilikom popunjavanja dnevnih smjena i organizacije raznih događaja. Rad volontera i volonterki NPC-a prati se od samog početka pa sve do kraja volonterskog angažmana u pozivnom centru. Tijekom rada koordinatorice prate njihovo učenje, napredak, zalaganje, način rada te suradnju s drugim volonterima. Redovito se evaluiraju i upućuju povratne informacije o zaprimljenim pozivima te se kroz redovito rješavanje vježbi usmjerava volontere ka usavršavanju komunikacijskih vještina i pravnog znanja.

Najmanje jednom godišnje s volonterima se održavaju individualni razgovori prilikom kojih volonteri dobivaju uvid u svoj dosadašnji volonterski angažman te komentiraju potencijalni izazovi/želje/ciljeve koje žele postići u narednih 6 mjeseci. Osim individualnih razgovora redovito se održavaju mjesečni sastanci volontera gdje se komentiraju aktualnosti, dodatne aktivnosti, želje za održavanjem određenih specijaliziranih edukacija te pozivi koji se zaprimaju na 116 006 liniji.

Najmanje jednom godišnje održava se dodatna edukacija za volontere kako bi ponovili i utvrdili pravna znanja te podijelili međusobna znanja i iskustva u dosadašnjem radu.

 

Rad volontera i volonterki

Od osnivanja Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja do danas je odrađeno preko 38 000 volonterskih sati te educirano preko 230 volontera.
Prava volontera i volonterki Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja:

 • potvrda o stečenim vještinama i kompetencijama
 • upis u volontersku knjižicu
 • preporuka za posao
 • sudjelovanje na okruglim stolovima, predavanjima, edukacijama, radionicama…
 • mogućnost dodatnog angažmana (mentorstvo, sudjelovanje u dodatnim grupama, koordinator)

 

Obveze volontera/ki Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja:

 • redovito dežuranje na 116 006 liniji (najmanje 4 sata tjedno)
 • redovito prisustvovati mjesečnim sastancima
 • redovito sudjelovati na specijaliziranim edukacijama (najmanje 3 unutar godine dana)
 • redovito rješavati vježbe
 • čuvanje poslovne i etičke tajne
 • pomagati oko promoviranja volontiranja
 • pomagati oko akcija usmjerenih na senzibiliziranje javnosti o položaju žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj
 • poštivati i provoditi kućni red
 • obavljati po potrebi i druge poslove prema uputi koordinatorice Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja i/ili izvršnog direktora Udruge za podršku žrtvama i svjedocima
 • održavanje tajnosti i anonimnosti pozivatelja 116 006 linije

 

Statistika

Dodatne aktivnosti

Volonterima se osim zaprimanja poziva na 116 006 liniji omogućava sudjelovanje u dodatnim aktivnostima. Dodatne aktivnosti u kojima mogu sudjelovati su sljedeće:

 • Pisanje članaka za blog volontera NPC-a
 • Monitoring suđenja
 • Pisanje vježbi
 • Monitoring suđenja
 • Book club
 • Sudjelovanje i organizacija javnih događaja
 • Sudjelovanje u aktivnostima projekata koji se provode
 • Održavanje radionica u Centru za mlade Grada Zagreba

 

Korisnici programa

Korisnici programa Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja su žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja te članovi njihovih obitelji. Ciljana skupina programa je ranjiva skupina koja je pretrpjela štetu počinjenjem određenog kaznenog ili prekršajnog djela. Pozivatelji i pozivateljice 116 006 linije su osobe koje nejednako reagiraju na počinjeno štetno djelo te se sukladno tome javljaju razne reakcije: navala emocija, misli, informacija koja može pozivatelja/icu spriječiti u obavljanju i vraćanju uobičajenim aktivnostima.

Za više informacija o mogućnosti volontiranja u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja možete nam se obratiti na e-mail: npc.volonteri@gmail.com

Skip to content