Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U UDRUZI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Svaki/a korisnik/ica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima ima pravo zatražiti od Udruge u bilo kojem trenutku:

• pristup svojim osobnim podacima
• ispravak svojih osobnih podataka
• brisanje svojih osobnih podataka (pravo na zaborav)
• ograničavanje obrade
• ulaganje prigovora na obradu

Vaše pristanke možete povući slanjem zahtjeva za povlačenje privole na e-mail adresi: pzs@pzs.hr. U tom slučaju povlačenje privole vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju zahtjeva. Zahtjev možete preuzeti s naše web stranice www.pzs.hr ili upitom na e-mail.

Na temelju članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), članka 4. Zakona o radu („Narodne novine” broj: 149/09 I 61/11) i članka 8. Statuta Udruge za podršku žrtvama i svjedocima od 15. siječnja 2016. godine i Izmjenama Statuta od 22. prosinca 2016. godine Izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Udruge, dana 24. svibnja 2017. godine donio je

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA U UDRUZI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA.

Sukladno članku 2. točki 4. Temeljem Zakona, Udruga vodi zbirke osobnih podataka, uspostavlja i vodi evidencije koje sadrže osnovne informacije o zbirci :

• Zbirka osobnih podataka o kadrovskoj evidenciji zaposlenih
• Zbirka o plaćama zaposlenih
• Zbirka osobnih podataka o članovima Udruge
• Zbirka osobnih podataka o vanjskim suradnicima
• Zbirka osobnih podataka o volonterima

Zbirke podataka moguće je dodavati, mijenjati i brisati ovisno o potrebama poslovanja.

Voditelj Zbirke je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Ljudevita Gaja 12, 32 00 Vukovar.

Ovdje možete preuzeti obrazac:

ZAHTJEV ISPITANIKA ZA UVID, DOSTAVU, ISPRAVAK, PROMJENU, DOPUNU, OGRANIČENJE PRIKUPLJANJA, PRIJENOS I PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ZA NJEGA PRIKUPLJAJU.

OBRAZAC ZA KORISNIKE UDRUGE