Siguran izlaz

7. lipnja 2022. godine, u trajanju od 9,00 do 17,00 sati, online, putem Zoom aplikacije, u okviru projekta ZVONO – znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije, u organizaciji udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima održana je jednodnevna edukacija predstavnika/ca organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije o menadžmentu volontera/ki.

Na edukaciji smo obradili slijedeće teme:

Što je volonterstvo, a što volonterski program?
Planiranje volonterskog programa – Opis volonterske pozicije
Pronalaženje volontera/ki – Poziv na volontiranje
Regrutacija volontera/ki – Razgovor i selekcija
Edukacija volontera/ki – Opća i specijalna edukacija
Praćenje volonterskog rada – Evaluacija i intervizija/supervizija
Nagrađivanje volontera/ki

Sudionici/e su sudjelovali/le u izradi volonterskih programa – kao interaktivni dio edukacije.

Edukaciju je vodio Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Ukupan broj sudionika/ca bio je 20, predstavnika/ca 9 organizacija civilnog društva i 2 doma uz predstavnike/ce udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.


Skip to content