Siguran izlaz

Novčana naknada žrtvama kaznenih djela

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela stupio je na snagu 01.srpnja 2013. godine.  Žrtve koje su pretrpjele teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja počinjenih s namjerom imaju pravo potraživati novčanu naknadu od Republike Hrvatske ako ispunjavaju određene uvjete.

Link na Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Tko ima pravo na naknadu?

Novčanu naknadu mogu ostvariti neposredna i posredna žrtva.
Neposredna žrtva je osoba koja je direktno pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom.
Posredna žrtva je osoba koja nije direktno pretrpjela posljedice kaznenog djela. Posredna žrtva može biti: bračni partner, izvanbračni partner, dijete, roditelj, posvojenik, posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak neposredne žrtve i osoba s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici. Također, posredna žrtva su i djed i baka, ako je jedan od njih neposredna žrtva, a u slučaju kad je između njih postojala trajnija zajednica života, a baka i djed su zamjenjivali roditelje.

Pravo na naknadu ima žrtva koja je:

  • Državljanin Republike Hrvatske ili ima prebivalište u RH
  • Državljanin države članice Europske unije ili ima prebivalište u državi članici Europske unije

Rok za podnošenje zahtjeva

Obrazac se mora podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela. Ispunjenom obrascu moraju se priložiti potrebni dokumenti kako bi zahtjev bio potpun. U slučaju podnošenja nepotpunog zahtjeva, Odbor kontaktira osobu te joj pošalje uputu na dopunu dokumentacije.

Tko odlučuje o zahtjevu?

O predanom zahtjevu odlučuje Odbor za novčane naknade. Odbor mora u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva odlučiti o istom.

Potrebna dokumentacija

Ovisno o osnovi po kojoj se potražuje novčana naknada potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

Obrazac s pripadajućom dokumentacijom šalje se na adresu:
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb
Odjel  za naknade u kaznenim postupcima

Osnove po kojima se može tražiti naknada

Shematski prikaz postupka

Kada se novčana naknada ne isplaćuje?

Naknada se ne isplaćuje u slučajevima:

Skip to content