NOVČANA NAKNADA ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela stupio je na snagu 01.srpnja 2013. godine.  Žrtve koje su pretrpjele teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja počinjenih s namjerom imaju pravo potraživati novčanu naknadu od Republike Hrvatske ako ispunjavaju određene uvjete.

TKO IMA PRAVO NA NAKNADU?

Novčanu naknadu mogu ostvariti neposredna i posredna žrtva.
Neposredna žrtva je osoba koja je direktno pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom.
Posredna žrtva je osoba koja nije direktno pretrpjela posljedice kaznenog djela. Posredna žrtva može biti: bračni partner, izvanbračni partner, dijete, roditelj, posvojenik, posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak neposredne žrtve i osoba s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici. Također, posredna žrtva su i djed i baka, ako je jedan od njih neposredna žrtva, a u slučaju kad je između njih postojala trajnija zajednica života, a baka i djed su zamjenjivali roditelje.

Pravo na naknadu ima žrtva koja je:

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Obrazac se mora podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela. Ispunjenom obrascu moraju se priložiti potrebni dokumenti kako bi zahtjev bio potpun. U slučaju podnošenja nepotpunog zahtjeva, Odbor kontaktira osobu te joj pošalje uputu na dopunu dokumentacije.

TKO ODLUČUJE O ZAHTJEVU?

O predanom zahtjevu odlučuje Odbor za novčane naknade. Odbor mora u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva odlučiti o istom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ovisno o osnovi po kojoj se potražuje novčana naknada potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

Obrazac s pripadajućom dokumentacijom šalje se na adresu:
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb
Odjel  za naknade u kaznenim postupcima

OSNOVE PO KOJIMA SE MOŽE TRAŽITI NAKNADA

NAKNADA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naknadu može ostvariti neposredna žrtva samo ako nema pravo na pokriće troškova zdravstvene zaštite na temelju zdravstvenog osiguranja (osnovno zdravstveno osiguranje).

NAKNADA ZA IZGUBLJENU ZARADU

Naknadu može potraživati neposredna žrtva. U slučajevima kada je kazneno djelo spriječilo osobu da ostvari plaću ili honorar koji bi da se kazneno djelo nije dogodilo ostvario/la.

NAKNADA ZBOG GUBITKA UZDRŽAVANJA

Naknadu mogu potraživati srodnici preminule žrtve

NAKNADA ZA POGREBNE TROŠKOVE

Naknadu može potraživati osoba koja je platila pogreb (ne mora biti srodnik)

VISINA NAKNADE:
Visina zdravstvenog standarda određuje se pojedinačno prema slučaju

VISINA NAKNADE:
do 35 000 kuna

VISINA NAKNADE:
do 70 000 kuna

VISINA NAKNADE:
5000 kuna

Shematski prikaz postupka

ISPUNJAVANJE OBRASCA NOVČANE NAKNADE + DOKUMENTI

SLANJE OBRASCA + DOKUMENTI

ODBOR ZA NOVČANE NAKNADE

ODLUKA O ZAHTJEVU

ODBIJEN -Mogućnost pokretanja upravnog spora

ODOBREN - Slijedi isplata sredstava

KADA SE NOVČANA NAKNADA NE ISPLAĆUJE?

Naknada se ne isplaćuje u slučajevima:

TROŠKOVI POSTUPKA

Troškovi postupka namiruju se iz sredstava državnog proračuna, ne naplaćuju se upravne pristojbe, a svi eventualni troškovi prevođenja i vještačenja također se namiruju iz sredstava državnog proračuna. Dokumenti, koji se prilažu obrascu, MORAJU biti izvornici ili ovjereni kod javnog bilježnika. Izdavanje potrebnih dokumenata kod tijela je besplatno. Pri podizanju dokumenta koji se prilaže obrascu potrebno se pozvati na Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela čl. 29, a kao dokaz predočiti dokument koji dokazuje kako je slučaj prijavljen policiji.
Jedini troškovi za podnositelja zahtjeva:

POMOĆ PRILIKOM POPUNJAVANJA OBRASCA

Ako niste sigurni da li imate pravo tražiti novčanu naknadu/ne znate kako popuniti obrazac/ ne znate koju je sve dokumentaciju potrebno priložiti obrascu NAZOVITE besplatnu i anonimnu liniju Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na broj 116 006 koja radi svakim danom 24 sata dnevno uključujući vikende, blagdane i praznike i potražite pomoć.