Siguran izlaz

Volontiraj u Vukovaru

Cilj osnivanja Referentnog centra u Vukovaru je pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima, ali i građanima na području Osječko baranjske županije, što znači:

  • osigurati psihosocijalnu podršku
  • informirati žrtve o pravima
  • osoba od povjerenja
  • informirati građane o pravima,
  • osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje svim građanima sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći
  • uputiti u druge institucije relevantne za njegov problem

Dolaskom korisnika u Referentni centar, djelatnici centra obavljaju razgovor sa žrtvom/korisnikom te se detektira problem ili problemi. Ovisno o problemu i potrebama žrtve/korisnika, djelatnici Udruge odgovaraju na upit i/ili usmjeravaju prema institucijama i organizacijama koji im mogu više pomoći u ostvarivanju njihovih prava. Uglavnom, osobe koje se obrate za pomoć pored pravne pomoći mogu ostvariti i emocionalnu podršku.

 

Regrutacija volontera i volonterki

Referentni centar u Vukovaru provodi i njeguje volonterski program u okviru svog djelokruga. Regrutacija volontera i volonterki odvija se dva puta godišnje, u veljači i u rujnu. Poziv za volontiranjem diseminira se putem društvenih mreža, Volonterskog centra, stranica fakulteta, web stranice Udruge te suradnika Udruge

Regrutacija se sastoji od:

1. Objava poziva za volontiranje

Poziv za volontiranjem se objavljuje na društvenim mrežama, lokalnim portalima i medijima, studenskim udrugama, volonterskim centrima te obično traje od 15 do 30 dana ovisno o broju prijavljenih volontera. Nakon regrutacije, dakle određenog broja zaprimljenih prijava na volontiranje prelazimo u drugu fazu dakle proces selekcije volontera.

2. Selekcija prijavljenih kandidata

Selekcija prijavljenih kandidata na volontiranje odvija se na način da nakon što se zaprime sve prijave, obavijeste se prijavljeni kandidati i kandidatkinje o terminima dolaska na strukturirani intervju. Intervju vodi voditeljica Ureda zajedno s izvršnim direktorom te se na posebnom obrascu bilježe po zadanim pitanjima dojmovi i ocjene kandidata ovisno o dobivenim odgovorima. Nakon što završe sa strukturiranim intervjuom sastavlja se lista i vrši se evaluacija prijavljenih kandidata za volontiranje te ih se obavještava ukoliko su odabrani odnosno ukoliko nisu uz obrazloženje.

 

3. Edukacija

Edukacija je posljednji proces nakon što su odabrani kandidati za volontere. O vremenu i mjestu održavanja edukacije svi odabrani kandidati se pravovremeno obavještavaju. Edukacija traje dva dana, a sastoji se od pravnog i praktičnoga dijela te komunikacijskih vještina.

Nakon edukacije s volonterima i volonterkama dogovaraju se pojedinačni termini volontiranja te se nakon svakoga odrađenoga volontiranja bilježe volonterski sati te volonteri vode evidenciju volonterskih aktivnosti u posebnoj bilježnici (zadaćnici). Po prvom dolasku s volonterima se potpisuje ugovor o volontiranju, a nakon svakoga volontiranja vrši se evaluacija rada volontera u obavljanju volonterske aktivnosti.

 

Rad volontera i volonterki

Volonteri i volonterke u dogovoru s voditeljicom Ureda dogovaraju mjesto i vrijeme volontiranja te biraju volontersku poziciju. Ukoliko su pravnici po struci tada im se nudi mogućnost pružanja besplatne pravne pomoći uz mentorstvo voditeljice Ureda. Ovisno o odabranoj volonterskoj aktivnosti obavljaju pripremne radnje u smislu da traže rješenja za slučaj korisnika bilo da se radi o bpp-u ili žrtvi kaznenog ili prekršajnoga djela, kroz propise te mentoru ponude rješenje. Volonteri u zadano vrijeme šalju riješene vježbe koje po osobnom dogovorenom dolasku individualno obrazlažu. Volonteri vode bilješke o volonterskim aktivnostima u posebnoj bilježnici koju popunjavaju po završetku volontiranja, a koja ostaje u Uredu. U radu s korisnicima koriste naučene tehnike aktivnoga slušanja te usmjeravaju korisnika ka rješavanju problema. Volonteri također sudjeluju kao pomoć u organizaciji događaja poput okruglih stolova, konferencija te isto tako im se pruža mogućnost sudjelovanja na brojnim događanjima ispred Udruge.

Prava i obveze volontera i volonterki

Prava volontera i volonterki Referentnog centra Vukovar:

Obveze volontera i volonterki Referentnog centra Vukovar:

Za više informacija o mogućnostima volontiranja u Referentnom centru Vukovar možete se obratiti na mail: rfc.vukovar@gmail.com

Skip to content