Siguran izlaz

Jednodnevna edukacija o pružanju psihosocijalne podrške i savjeta osobama koje su pogođene krizom i pripadnicima/ama ranjivih skupina, u sklopu projekta “ZVONO – Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije”

- Objavio Author: Udruga Za podršku u Category: Uncategorized | 1 minuta čitanja

19. rujna sudjelovali smo na jednodnevnoj edukaciji, o pružanju psihosocijalne podrške i savjeta osobama koje su pogođene krizom i pripadnicima/ama ranjivih skupina, u svojstvu predavača i sudionika, a u sklopu projekta “ZVONO – Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije”. Nositeljice projekta su B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a provodi se u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom.

Edukacija se održala online, o pružanju psihosocijalne podrške i savjeta osobama koje su pogođene krizom i pripadnicima/ama ranjivih skupina za predstavnike/ce organizacija civilnog društva ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje djeluju u području ljudskih prava kako bi se unaprijedila njihova sposobnost adekvatnog odgovaranja na potrebe lokalnih zajednica u svrhu zaštite ljudskih prava, a posebice odgovaranja na potrebe zajednice u kriznim i izvanrednim situacijama.

Nositeljice projekta su B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost iznosi 477.636,38 kuna.

*Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima


Skip to content