Siguran izlaz

Održana edukacija za članove Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Šibeniku

- Objavio Author: Udruga Za podršku u Category: Uncategorized | 1 minuta čitanja

17.listopada u Šibeniku je održana edukacija za članove Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na temu edukacije „Pojedinačna procjena potreba žrtve“ govorio je Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Pojedinačnu procjenu provode tijela prethodnog i kaznenog postupka, a preporuku u tu svrhu mogu dati i druge institucije, organizacije civilnog društva i ustanove koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela. Svrha provođenja pojedinačne procjene je utvrditi potrebu za posebnim mjerama zaštite žrtve poput ispitivanja putem audio-video linka. Cilj edukacije bio je steći nova saznanja o provođenju pojedinačne procjene i razmijeniti iskustva prakse između predstavnika pravosudnih tijela i drugih dionika sustava rada sa žrtvama. Edukaciji su prisustvovali članovi Županijskog tima odnosno uz predstavnike udruge ZvoniMir i predstavnici Općinskog suda u Šibeniku, Policijske uprave Šibensko – kninske, Centra za socijalnu skrb Šibenik, Zavoda za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije te predstavnici Centra za socijalnu skrb Drniš i Policijske postaje Drniš. Edukacija je održana u sklopu projekta koji provodi Udruga ZVONIMIR “Korak hrabrosti III”, a financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.


Skip to content