Siguran izlaz

Otvaranje poziva za predlaganje kandidata/kinja za Priznanje Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

- Objavio Author: Udruga Za podršku u Category: Uncategorized | 2 minuta čitanja

Javni poziv za dodjelu priznanja za unapređivanje sustava podrške žrtvama i svjedocima i pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji

Na temelju članka 8. i 49. Statuta Udruge za podršku žrtvama i svjedocima od 29. prosinca 2021. godine, Izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Udruge, dana 21. veljače 2022. godine donio je Pravilnik o priznanjima Udruge za podrške žrtvama i svjedocima.

Pravilnikom se propisuje postupak, način i uvjeti dodjele priznanja pravnim i fizičkim osobama radi unapređivanja sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji i pružanja podrške žrtvama i svjedocima, vrsta priznanja, način podnošenja prijedloga, te imenovanje i način rada tijela za dodjelu priznanja.

Tekst Javnog poziva dostupan je na OVOM LINKU.

Uvjereni da se primjeri pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji prepoznaju i zaslužuju priznanje, pozivamo Vas, ovim putem, da nam dostavite nominacije za dodjelu Priznanja radi unapređivanja sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji i pružanja podrške žrtvama i svjedocima.

Za dodjelu priznanja mogu se prijaviti fizičke osobe koje su tijekom 2021. godine doprinijele smanjenju posljedica kaznenog/ih ili prekršajnog/ih djela nasilja, ili smanjenju posljedica traume/a uzrokovane/ih počinjenjem kaznenog/ih djela, te koje su svojim aktivnostima unaprijedile sustav podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj može biti pravna ili fizička osoba.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora sadržavati:

  • Podatke o kandidatu/kinji;
  • Kratak popis prijedloga za dodjelu priznanja s mjerljivim pokazateljima;
  • Vrstu priznanja s obrazloženjem te podatke o kandidatu/kinji.

Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis ostalih postignuća kandidatu/kinje, na području podrške žrtvama i svjedocima, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata/kinje predloženog za dodjelu priznanja i slično.

Prijedlozi za nominaciju upućuju se pisanim putem, na adresu Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar ili elektroničkim putem na email: pzs@pzs.hr.  

Rok za podnošenje prijava je do kraja dana 01. srpnja 2022. godine.

Odluku o dodjeli priznanja, nakon pregleda svih nominacija, donijet će Upravni odbor, a priznanja će biti uručena na svečanoj dodjeli u Zagrebu, u rujnu 2022. godine.

*****Obrazac za prijavu za dodjelu priznanja_

 


Skip to content