Siguran izlaz

3-PIP-Podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba

Projekt „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“ Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je započela u studenom 2017. godine s partnerima na projektu Udrugom žena iz Vukovara, a financira ga Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt završava 31.listopada 2018. godine.

Doprinosi smanjenju stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod ciljane skupine na način da će biti educirani o opasnostima potpisivanja ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju kako ne bi ostali bez svoje imovine kao i mogućnostima usluga koji se tiču institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi. Kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu otklonit ćemo nemogućnost ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe. Sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima osobe će imati mogućnost da se integriraju u veću priču, ostanu dio suradničkog odnosa, te izgube osjećaj udaljenosti i zaboravljenosti ali i omogućavanje prava na javnu raspravu.

Doprinos Udruge žena Vukovar bit će u savjetodavnoj i posredničkoj ulozi u smislu prenošenja promotivnih materijala Udruge za podršku u svrhu jačanja informiranosti svojih korisnica, razmjene znanja i iskustva te prakse u radu s korisnicama starije dobi a Udruga žena je prepoznata po velikom broju korisnica/članica. Također prepuštanje prostora za dodatnu radionicu i edukaciju korisnica i samih zaposlenica. Volonterke/zaposlenice ili članice bit će volonterke na projektu Udruge za podršku, a zbog dugogodišnjeg rada, kvalitetama usluga Udruga žena Vukovar, prepoznatljiva je u lokalnoj zajednici ali i nacionalno, te našu sinergiju planiramo iskoristiti za zajednička zalaganja na području borbe za socijalne isključene.

 

Opći cilj

Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti te osiguranju zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje sa svrhom sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom /dosmrtnom uzdržavanju.

 

Specifični ciljevi

 • Informiranje i educiranje starijih i nemoćnih osoba na području Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije o pravnim posljedicama sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju te posljedicama drugih kaznenih djela na štetu starijih te smanjenje stope siromaštva uzrokovanog posljedicama loših pravnih odnosa između davatelja i primatelja dosmrtnog/doživotnog uzdržavanja
 • Informiranje i edukacija o pravima u sustavu socijalne skrbi od osobitog značaja za osobe starije životne dobi poput izvaninstitucionalnih usluga
 • Omogućavanje pravne pomoći i savjetovanja starijima i nemoćnima te socijalno isključenima u ruralnim krajevima Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije u svrhu teritorijalne rasprostranjenosti sustava
 • Minimaliziranje traumatizacije i viktimizacije starijih i nemoćnih te socijalno osjetljivih koji su žrtve ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju kao i nasilja u obitelji i nad starijim osobama
 • Edukacija i motivacijski sastanci s državnim i javnim službenicima te predstavnicima ustanovama koje pružaju socijalne i pravne usluge građanima
 • Edukacija i motivacijski sastanci s partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukovar
 • Porast prijavljenih kaznenih i prekršajnih djela u odnosu na kaznena djela na štetu starijih
 • Educiranje i rad s volonterima Udruge
 • Osvještavanje građana i zajednice o problemu kaznenih djela nad starijim osobama i posljedicama sklapanja štetnih ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju
 • Osvještavanje građana i zajednice o pravima u sustavu socijalne skrbi od osobitog značaja za osobe starije životne dobi s posebnim osvrtom na izvaninstitucionalnu skrb starijih i nemoćnih u ruralnim krajevima
 • Zagovaranje za povoljniji položaj žrtve u kaznenom postupku kroz iskustveni rad, organiziranje javnih događaja i analizu problema s kojima se susreću žrtve i svjedoci

 

U projekt osim organizacije civilnog društva koja aktivno deset godina djeluje na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije uključujemo i zajedničke dosadašnje suradnike, sada krajnje korisnike poput drugih organizacija civilnog društva, centri za socijalnu skrb, gradski i županijski odjeli, crveni križ, javne institucije koje djeluju na području zaštite starijih i nemoćnih, pružatelji psihosocijalnih usluga, predstavnici općina te tijela lokalne i regionalne samouprave, policijske postaje te domovi zdravlja i bolnice.

Kroz motivacijske sastanke, razmjenu informacija, prakse, dokumentacije ojačat ćemo dosadašnju suradnju s naglaskom na prevenciju koja je tema ovog projekta. Kako se nositelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije ovim projektom se ujedno osigurava regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećanju dostupnosti usluge ne samo u regionalnim centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske. Isto je kada govorimo i o ciljanim Općinama u Osječko-baranjskoj županiji poput Erduta, Dalj, Bizovac. Ustanove za socijalnu skrb će kroz motivacijske sastanke, zaključke, međusobnu komunikaciju s Udrugom za podršku, te prezentacije na javnim događajima u Vukovaru i Osjeku dobiti na uvid probleme/mogućnosti za rješavanje i prevenciju posljedica loših ugovora, poznavanje socijalnih prava usluga. Policijske postaje će tijekom implementacije projekta biti pozvani na sudjelovanje kroz javne događaje/radionice, ali i motivacijski sastanak te razmjenu problema i prakse te će po potrebi biti uključeni u kaznene prijave.

Udruge i sindikati umirovljenika bit će uključeni kroz svoje korisnike tj. članove te će izlaganjima, promocijom i medijskim aktivnostima, te sudjelovanje na radionici dobiti na uvid probleme/mogućnosti za rješavanje i prevenciju posljedica loših ugovora te loše prakse izvaninstitucionalne skrbi, novi boj korisnika, manji broj i smanjenje mogućnosti zlouporabe ugovora, poznavanje socijalnih prava usluga a jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave bit će uključeni kroz svoje predstavnike koji će na jednak način kao i organizacije/ustanove i udruge biti u mogućnosti sudjelovati na aktivnostima, ali će se posrednim putem (tj, neposrednim za Udrugu) smanjiti broj pravnih problema u njihovoj zajednici, smanjit će se pritisak na zaposlenike jedina koje obavljaju poslove socijalne skrbi, te će svojim politikama utjecati na smanjenje ugovora i prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad starijima kao i pravnih posljedica štetnosti ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Za vrijeme volontiranja, uz edukacije koje se tiču uspješnijeg rada sa žrtvama i svjedocima, obrazovanja iz šarolikog spektra znanja, te praksa, volontere se potiče na izradu projektnih ideja, prijedloga ili opisa aktivnosti, kao što je riječ i o ovome projektnom prijedlogu. Sami mladi koji se trenutno nalaze na volontiranju u Udruzi iskazali su potrebu da se rad Udruge i njihov doprinos predstave Ministarstvu za obitelji, demografiju, socijalne politike i mlade.

 

Aktivnosti

A1. Pružanje informiranja i savjetodavne – pravne pomoći
A2. Regrutacija volontera
A3. Edukacija volontera
A4. Dizajn i izrada te diseminacija brošure
A5. Teren – „Karavana „3-PIP“
A6. Radionica „3-PIP“
A7. Okrugli stol u Vukovaru „3 PIP- stariji i nemoćni danas – žrtve kaznenih djela – podrška u Vukovarsko-srijemskoj županiji“
A8. Tribina u Osijeku „3 PIP- stariji i nemoćni danas – žrtve kaznenih djela – podrška u Osječko-baranjskoj županiji“;
A9. Sastanci s partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukovar
A10. Evaluacija

BROŠURA „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“
Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta projekta „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“ Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je započela u studenom 2017. godine s partnerima na projektu Udrugom žena iz Vukovara, a financira ga Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt završava 31.listopada 2018. godine.

 

A2. A3. Regrutacija volontera i Edukacija volontera na projektu

U veljači smo raspisali natječaj za 10 volontera, s područja Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije koji žele sudjelovati u organizaciji i promociji Udruge te sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta 3PIP – podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba.
24. ožujka u Osijeku održali smo edukaciju za 10 novih volontera s područja Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije koji žele sudjelovati u organizaciji i promociji Udruge te sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta 3PIP – podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba.

 

A4. Dizajn i izrada te diseminacija brošure

Tijekom ožujka projektni tim pristupio je izradi brošure 3-PIP za starije i nemoćne u odnosu na sprječavanje zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju, darovanju, nasljeđivanju, oporuci, nasilju nad starijiam te pravima žrtava općeg kriminaliteta. Izradi brošuri se pridružila i vanjska suradnica projekta, odvjetnica Jelica Balog.

BROŠURA „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“

 

A5. Teren KARAVANA 3 – PIP

SASTANCI S INSTITUCIJAMA I JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

Teme sastanaka su bile:
1.Upoznavanje s projektima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima
2.Upoznavanje s aktivnostima djelatnika Udruge i informiranju stanovništva o razlici Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
3.Problemi korisnika/stanovništva u odnosu na pravnu pomoć i podršku
4.Razno

 

19.04. ODRŽAN JE SASTANAK U:

 • Domu za starije i nemoćne osobe Ilok
 • Gradu Ilok
 • Policijskoj postaji Ilok
 • Uredu državne uprave Ilok
 • Općini Tovarnik

 

20.4.ODRŽAN JE SASTANAK U:

 • Općina Tompojevci
 • Općina Borovo
 • Općinski sud u Vukovaru stalna služba u Županji
 • Policijska postaja Županja
 • Ured državne uprave – ispostava Županja

 

23.4.ODRŽAN JE SASTANAK U:

 • Zavod za mentalno zdravlje Vinkovci
 • Prekršajni sud u Vukovaru stalna služba u Vinkovcima
 • Općina Nuštar
 • Policijska postaja Vinkovci

 

24.4.ODRŽAN JE SASTANAK U:

 • Policijska postaja Vukovar
 • Županijski sud – Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
 • Centar za socijalnu skrb
 • Ured državne uprave Vukovar
 • Prekršajni sud u Vukovaru
 • Općina Tompojevci

 

9.5.ODRŽAN JE SASTANAK U:

 • Grad Osijek
 • Centar za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 • Županijski sud Osijek – Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
 • Matica umirovljenika

 

10.5.ODRŽAN JE SASTANAK U:

 • Grad Đakovo
 • Policijska postaja Đakovo
 • Centar za socijalnu skrb Đakovo
 • Udruga umirovljenika
 • Prekršajni sud Đakovo
 • Dom za starije i nemoćne osobe

 

A6. Radionica „3-PIP“

18. lipnja održali smo prvu od sedam radionica na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, u sklopu projekta „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Prvu radionicu održali smo u Nuštru.
Sudionike smo informirali i educirali o pravnim posljedicama sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju te posljedicama drugih kaznenih djela na štetu starijih, pravima žrtava/svjedoka i oštećenika kaznenih djela, prava u sustavu socijalne skrbi od osobitog značaja za osobe starije životne dobi poput izvaninstitucionalnih usluga, te nasilju nad starijima. Na radionici je sudjelovala i odvjetnica iz Vukovara, koja je sudionicima prezentirala sudsku praksu osoba koje su potpisale spomenute ugovore, a tražile su zaštitu putem suda, te je odgovarala na upite sudionika u odnosu na njihovu specifičnu situaciju.

19. lipnja održali smo drugu od sedam radionica na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, u sklopu projekta „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Drugu radionicu održali smo u Iloku u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok.

11. srpnja održali smo treću radionicu. Radionica je održana u Domu penzionera Borovo u selu Borovo.

Prva radionica u Osječko – baranjskoj županiji je održana u 12. srpnja u Đakovu. Radionica je održana u Matici umirovljenika Đakovo.

13.srpnja održali smo petu od sedam radionica na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, u sklopu projekta „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Petu radionicu održali smo u Dalju.

 

A9. Sastanci s partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukovar

Udruga projekt provodi u partnerstvu s Udrugom žena Vukovar. S Udrugom žena Vukovar održan je prvi partnerski sastanak 22. siječnja 2018. godine. Tema sastanka su bile obveze partnera, pravna pomoć starijima, izrada brošure, volonteri i kampanja protiv nasilja nad starijima.

13. travnja održali smo II. partnerski sastanak s Udrugom žena Vukovar u sklopu projekta „3-PIP…“. Sastanak smo održali u prostorima Udruge žena Vukovar, a razgovarali smo o finaliziranja sadržaja brošure 3PIP, pravnoj pomoć i savjetovanju korisnika obje organizacije te nadolazećoj “Karavani 3PIP”.

18. kolovoza održali smo III. partnerski sastanak s Udrugom žena Vukovar u sklopu projekta „3-PIP…“. Sastanak smo održali u prostorima Udruge žena Vukovar, a razgovarali smo o pravnoj pomoći i savjetovanju korisnika obje organizacije te nadolazećom okruglom stolu u Vukovaru.

Skip to content