Siguran izlaz

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN – Pakrac

 

Projekt: Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima dostupna svima

OCD DELFIN s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima kroz projekt: POMOĆ I PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA DOSTUPNA SVIMA namjerava osigurati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima dostupnu telefonskim putem, osobnim dolaskim ili putem e-maila kao i objavama na web stranicama DELFIN-a. Upotrijebiti sva prethodna znanja, educirane osobe/volontere i rad diplomirane pravnice kako bi osigurali sve potrebne uvijete za jednostavnu i stručnu pomoć i podršku. Projekt je odobren i financiran od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Provedba projekta je kroz cijelu 2017. godinu.

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovali su u zajedničkom projektu „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ čiji je cilj bio doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na područjima Republike Hrvatske gdje je sustav podrške nedostatno razvijen ili ne postoji. Projekt je započeo 1. srpnja 2015. godine i trajao je do 30. srpnja 2016. godine. Projekt: „POMOĆ I PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA DOSTUPNA SVIMA“ samo je logični slijed dobro odrađenih aktivnosti kao i odličnih partnerskih odnosa.

Provedbom projekta OCD DELFIN namjerava ostvariti sljedeće ciljeve:

  • Pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama kroz individualni ili grupni rad. Pružanje će obavljati educirane osobe/ volonteri kao i stručna suradnica diplomirana pravnica.
  • Osiguranje dostupnosti telefonskog savjetovanja i savjetodavni rad putem telefona minimalno od ponedjeljka do petka od 8 sati do 16 sati, educirane osobe / volonteri će biti dostupne pri telefonskoj liniji.
  • Osnaživanje žrtava od strane educiranih osoba / volontera pružanjem emocionalne podrške, tehničkih i praktičnih informacija o pravima telefonskim putem, osobnim kontaktom i putem elektroničke pošte
  • Podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.
  • Za vrijeme trajanja projekta namjeravamo izraditi informativne brošure kao i sudjelovati u medijskim objavama u lokalnim tiskanim novinama, portalima te radijskim emisijama.

Angažiranje volontera odgovarajuće izobrazbe za provođenje poslova podrške i praćenje rada volontera
pružanje podrške žrtvama i svjedocima nakon prijave kaznenog djela policiji, istrage na državnom odvjetništvu odnosno tijekom prethodnog i kaznenog postupka kao i tijekom prekršajnog postupka te nakon završetka sudskog postupka, pružanje podrške žrtvama koje nisu prijavile djelo policiji ili drugoj nadležnoj instituciji, pružanje podrške žrtvama obiteljskog nasilja koji se vode u prekršajnim postupcima, pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama (socijalna radnica – volonterka Udruge i volonteri/ke udruge koji su završili specijalizirane edukacije), pružanje svih navedenih oblika podrške i pomoći prema potrebi i na terenu izvan sjedišta udruge u okviru odabrane županije (sudovi, policija, druge institucije prema potrebama žrtve – tijekom radnog vremena navedenih institucija)

 

Za sve upite, pomoć i podršku, savjete djelatnice/djelatnici, volonterke/ri stoje vam na raspolaganju:

  • Osobnim dolaskom u OCD DELFIN, na adresi Braće Radića 13, Pakrac, drugi kat
  • telefonskim putem 034 411-780 svaki radni dan od 08:00 do 16:00h (poziv se naplaćuje po normalnoj tarifi HT mreže)
  • putem email-a na delfin.zamir@gmail.com

 

7. i 8. ožujka 2017. godine u Pakracu održali smo 2-dnevnu edukaciju: “Pravni , praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima” za volonterke i volontere Udruge HERA za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Križevci i Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, Pakrac.

Cilj edukacije bio je sudionike upoznati sa: kaznenim i prekršajnim djelima s naglaskom na podršku žrtvama i svjedocima; ulozi volontera na sudovima i telefonskoj liniji: prednosti, nedostaci; postupku od prijave do pravomoćne presude: dokazi, rokovi, zadržavanja, ispitivanje putem audio-vizualnog uređaja, svjedočenje; predrasudama i očekivanjima u radu sa žrtvama. Svaki segment edukacije bio je popraćen odgovarajućim vježbama. Osim toga važan dio edukacije su bila iskustva u radu sa žrtvama koje su prezentirale Ana Šeničnjak, Nacionalni pozivni centar Maida Pamuković, Ministarstvo pravosuđa RH i Miren Špek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

Edukacija je održana u sklopu partnerstva Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i “Delfin” Pakraca na projektima financiranim od strane Ministarstva pravosuđa – projekati udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovana odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – u Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj županiji.

Skip to content