Siguran izlaz

Referentni centar Vukovar – Grad Vukovar

Program: Referentni centar za žrtve i svjedoke – Vukovar

Svrha programa je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi (žrtve teških kaznenih djela, žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, žrtve poplavljenih područja, civilne žrtve rata i žrtve rata i poraća, osobe s invaliditetom, stariji i umirovljenici, beskućnici), ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe kroz institut „osobe od povjerenja“.

Program primarno osigurava socijalne usluge:
■ psihosocijalna podrška,
■ informiranje žrtava o njihovim pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta informacija koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava.

Dolaskom stranke u Referentni centar zaposlenici centra obavljaju razgovor sa žrtvom te se detektira problem ili problemi. Ovisno o problemu i potrebama žrtve, osoblje usmjerava prema psihologu, pravniku ili instituciji koja će im pružiti potrebnu uslugu. Udruga ima široku mrežu suradničkih organizacija koje provode različite aktivnosti i usluge na području cijele RH te je uloga Referentnog centra također i usmjeriti i/ili kontaktira ustanovu ili organizacija relevantnu za rješavanje specifičnih problema žrtava (Centar za socijalnu skrb, sudovi, bolnica). Osim javnih ustanova, Udruga ima uspostavljenu suradnju s organizacijama civilnoga društva s područja Vukovarsko-srijemske županije. Program “Referentni centar za žrtve i svjedoke –Vukovar nastoji utjecati na poboljšanje kvalitete života pojedinaca i njihovog aktivnog sudjelovanje u lokalnoj zajednici te kroz to doprinijeti razvoju zdravog društva.

Specifični cilj programa je
■ pružanje informativne, emotivne, psihosocijalne i pravne podrške osjetljivih društvenih skupina kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtva nasilja u obitelji, pripadnike nacionalnih manjina, žrtve poplavljenih područja i osobama s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, civilne žrtve rata, socijalno isključene osobe u Vukovaru.
■ pružanje besplatne pravne pomoći (primarna pravna pomoć)
■ razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi
■ uspostava i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci žrtvama i svjedocima
■ Senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za podrškom žrtvama i svjedocima u pravnom sustavu i praksi i mogućnostima ostvarivanja informativne, emotivne, psihosocijalne, pravne podrške.
■ povećanje kvalitete podrške prema žrtvama i svjedocima i osiguranje ujednačenosti standarda pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima
■ povećanje pristupa pravosuđu kroz dostupniju i kvalitetniju uslugu
■ doprinos osnaživanju ranjivih skupina za prijavljivanje kaznenih djela
■ povećanje participacije žrtava i svjedoka u pravosudni sustav RH
■ zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja te na taj način doprinijeti daljem razvoju podrške žrtvama u RH

Izravni korisnici obuhvaćeni ovim projektom su:
■ osjetljive društvene skupine – žrtve teških kaznenih djela, žene žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, žrtve prekršaja (obiteljsko nasilje), osoba s invaliditetom, žrtve govora mržnje, ekstremizma i zločina iz mržnje, rasizma i ksenofobije, homofobije, antisemitizma, seksualnog zlostavljanja, nasilje nad ženama i trgovina ljudima, azilanti, branitelji, civilne žrtve, bez obzira na njihovu dob, vjersku, etničku, spolnu, nacionalnu i jezičnu pripadnost, bez obzira na socijalnu kategoriju s područja grada Vukovara.
■ mlade osobe s područja Vukovarsko-srijemske županije, budući volonteri. Nakon intervjua odabrano min. 6 -10 volontera – studenata Upravnog prava i srodnih studija, te drugi mladi – građani neovisno o obrazovanju, uključeno u program kroz rad na info pultu na kojem će informirati sve zainteresirane o mogućnosti i dostupnosti pravne pomoći u njihovoj sredini te informativne, emotivne i psihosocijalne podrške. Jedan dio volontera prolazit će pravnu praksu kroz rad u Referentnog centru (pisanje i sastavljanje dopisa, analiza predmeta i mentorstvo u razgovoru s korisnicima) dok će drugi uključiti u senzibilizaciju građana, promotivne i audiovizualne aktivnosti Udruge/programa Referenti centar Vukovar.
■ min. 5000 građana – informirani o mogućnostima pružanja informativno/pravne/psihosocijalne podrške.
■ min. 50 stručnjaka koji su uključeni u sustav podrške s područja grada Vukovara (predstavnici Županijskog i Općinskog suda te Prekršajnog suda, Općinsko i Županijsko državno odvjetništvo, Policija, odvjetnici i javni bilježnici, predstavnici Centra za socijalnu skrb grada Vukovara i Obiteljskog centra, Ured državne uprave, predstavnici organizacija civilnog društva koje pružaju druge oblike podrške kroz aktivnu suradnju i umrežavanje, do zajedničkog rada sa „istim“ korisnicima, sudjelovanje u javnim događajima Udruge i slično.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima će utjecati na svijest javnopravnih tijela i institucija kao i organizacija civilnog društva za razvoj podrške žrtvama i svjedocima, za potrebe umrežavanja u svrhu omogućavanja uvijek lako dostupne i besplatne podrške žrtvama kazneni djela i svjedocima.

Kroz organizirane i motivacijske sastanke, Udruga će u 2017. godini provoditi kampanju i jačati svijest građana i predstavnika navedenih tijela u svrhu jačanja sustava podrške, širenja informacija, pa će s tim u svezi bit održano minimalno 20 sastanaka s predstavnicima državnih institucija i civilnog sektora

Kroz regrutaciju volontera potrebnih za rad na Info pultu utjecati ćemo ona svijest našim sugrađana (mlađu populaciju) na pomaganje, podržavanje i stručnu podršku sugrađanima u nevolji, u potrebi, pa ćemo tako u 2017. godini
■ Održati predavanje na Veleučilištu Vukovaru, za min. 40 studenata – smjer upravno pravo
■ Objaviti poziv za volontere na stranicama HZZ i stranicama Volonterskih centara Vukovar
■ Održati min 25 strukturiranih intervjua
■ Educirati i izabrati min. 6-10 volontera za rad na info pultovima te pružanje pravne/informativne i emotivne podrške te druge promotivne aktivnosti

Program u 2017. godini sufinancira Grad Vukovar s 2.000,00 kuna.

Skip to content