Siguran izlaz

Referentni centar za žrtve i svjedoke Vukovar (Vukovarsko-srijemska županija) 2017.

Opći cilj programa je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe.

Specifični cilj programa je
a) djelotvorno osiguranje informativne, emotivne, psihosocijalne i pravne podrške osjetljivih društvenih skupina kao što su žrtve teških kaznenih djela, osobe starije životne dobi, žene žrtva nasilja u obitelji, pripadnike nacionalnih manjina, osobama s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, civilne žrtve rata, socijalno isključene osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
b) pružanje besplatne pravne pomoći (primarna pravna pomoć)
c) razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi
d) edukacija volontera Referentnog centra Vukovar
e) razviti kapacitete Referentnog centra Vukovar za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na području Vukovarsko-srijemske županije
f) uspostava i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci žrtvama i svjedocima
g) senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za podrškom žrtvama i svjedocima, pravnom sustavu, praksi i mogućnostima ostvarivanja informativne, emotivne, psihosocijalne, pravne podrške.

Kroz program Referentni centar za žrtve i svjedoke osiguravamo sveobuhvatnu i pravovremenu podršku našim građanima (informativnu, pravnu, emotivnu, psihosocijalnu) od trenutka počinjena kaznenog djela ili prekršaja, te tijekom i nakon sudskog postupka, čime se umanjuje mogućnost ponovne traumatizacije žrtve i svjedoka te omogućiti bolju integraciju žrtve u društvo.

Kako Referentni centar postoji već četvrtu godinu na području grada Vukovara, kroz povratne informacije, Udruga je svjesna da se kod većine njezinih korisnika smanjila nelagoda pri prijavljivanju kaznenih djela i prekršaja, neinformiranost o svojim pravima, smanjeno je nerazumjevanje rada državnih institucija i javnopravnih tijela, ubrzao se proces ostvarivanja prava, kvalitetnim pomaganjem korisnicima da ispune zahtjeve, saznaju točnu informaciju. Mnogi korisnici zovu Referentni centar učestalo, naviknuti na emocionalnu podršku, oslanjaju se na podršku našim zaposlenica, suradnika i volontera.

Referentni centar omogućio bi osobama koje se nalaze u svojstvu žrtve da već nakon samog prijavljivanja kaznenog djela mogu zatražiti i dobiti adekvatnu podršku te pravovremene informacije o načinu ostvarivanja svojih prava, očuvanju mentalnog zdravlja te proradi primarne i sekundarne traume s kojom se suočavaju.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima planira u 2017. godini pružiti neki od oblika podrške svojim građanima i to :
• Pružiti primarna pravna pomoć min. 100 korisnika na području Vukovarsko-srijemske županije
• Pružiti emocionalnu, informativnu podršku za min.200 korisnika na području Vukovarsko-srijemske županije

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima će utjecati na svijest javnopravnih tijela i institucija kao i organizacija civilnog društva za razvoj podrške žrtvama i svjedocima, za potrebe umrežavanja u svrhu omogućavanja uvijek lako dostupne i besplatne podrške žrtvama kazneni djela i svjedocima. Kroz organizirane i motivacijske sastanke, Udruga će u 2017. godini provoditi kampanju i jačati svijest građana i predstavnika navedenih tijela u svrhu jačanja sustava podrške, širenja informacija.

Tijekom 2017. godine planiramo angažirati Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije iz Županje.Slijedom specifičnosti partnerske organizacije, Udruga smatra za shodno da Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije educira i unaprijedi kvalitetu znanja naših 11 volontera kojih u Referentnom centru ima do veljače 2017. godine s 5 novih koji mislimo angažirati u ožujku i 5 u rujnu/listopadu kroz druge projekte. Isti bi dobili edukaciju o Potvrdi o stečenim kompetencijama, iskustvu i vrednovanju volonterskog rada, preporukama. Kroz interaktivni rad predočiti i obveze. Volonterski centar će također angažirati dodatno svoje kapacitete kako bi Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima kao i Referentni centar Vukovar predočio lokalnim stanovništvu u smislu konkretne pomoči i podrške ali i mogućnosti za volontiranje. VCVSŽ će također, kroz izvoditeljicu edukacije, monitorirati rad volontera Referentnog centra Vukovar u 2017. godini te sačini i kraću analizu kao produkt rada.

Glavne aktivnosti koje ćemo provoditi:
• Pružanje primarne pravne pomoć te informativne, emocionalne i psihosocijalne podrške osobno ili odlaskom djelatnika na teren za osobe koje su nemogućnosti dolaska zbog zdravstvenih, materijalnih i socijalnih problema i to žrtvama teških kaznenih djela, ženama žrtvama nasilja u obitelji, pripadnicima nacionalnih manjina, osobama starije životne dobi, invalidima, osobama s intelektualnim poteškoćama, braniteljima i civilnim žrtvama.Direktno pružanje podrške navedenim skupinama u prostorijama Udruge, ili po potrebi odlasci na teren.
• Regrutacija volontera potrebnih za rad u Referentnom centru Vukovar. Objavit ćemo pozive za volontere na stranicama Volonterskog centra u Vukovaru, PRONI centra Vukovar, volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije i u medijima Vukovarsko-srijemske županije.Obaviti ćemo sa svim kandidatima strukturirani intervju. Izabrati min. 5 volontera. Educirati volontere o pravnim i psihološkim aspektima pružanja podrške.
• Organiziranje javne tribine u Vinkovcima. Organizirana javna tribina na temu „ Imam pravo znati! – na kojem će organizacije civilnog društva iz Vukovara i okolice, institucije, građani saznati više o podršci žrtvama i svjedocima, Zakonima koji se tiču žrtava i svjedoka, pravnu praksu i odnos primarne i sekundarne pravne pomoći, podršku žrtvama osjetljivih skupina, poput invalida, žena, izbjeglica, civilnih žrtava rata i žrtava obiteljskog i seksualnog nasilja te više o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdrržavanju. Na javnoj tribini planiramo da će nazočiti min.30 sudionika državnih institucija i civilnog sektora i građana koji svojim doprinosom sudjeluju u pružanju primarne pravne pomoći, te lokalnog stanovništva.
• Tijekom 2017. godine planiramo angažirati Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije iz Županje. Slijedom specifičnosti partnerske organizacije, Udruga smatra za shodno da Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije educira i unaprijedi kvalitetu znanja naših 11 volontera kojih u Referentnom centru ima do veljače 2017. godine s 5 novih koji mislimo angažirati u ožujku i 5 u rujnu/listopadu kroz druge projekte. Isti bi dobili edukaciju o Potvrdi o stečenim kompetencijama, iskustvu i vrednovanju volonterskog rada, preporukama. Kroz interaktivni rad predočiti i obveze. Volonterski centar će također angažirati dodatno svoje kapacitete kako bi Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima kao i Referentni centar Vukovar predočio lokalnim stanovništvu u smislu konkretne pomoči i podrške ali i mogućnosti za volontiranje. VCVSŽ će također, kroz izvoditeljicu edukacije, monitorirati rad volontera Referentnog centra Vukovar u 2017. godini te sačini i kraću analizu kao produkt rada.
• Zagovaranje za poboljšanje pravnog sustava u RH. Praćenjem promjena zakona vezanih uz ciljnu skupinu i intervencija kod nadležnih tijela. Provedbom analiza osvrta na jednogodišnje iskustvo pružanja primarne pravne pomoći i kvalitetu osiguranja sustava pružanja primarne pravne pomoći, sustava podrške kroz Nacionalnu strategiju razvoja podrške RH, Zakon o diskriminaciji i slično.
• Minimalno 3 objave u županijskim medijima (televizija, radio, novine). Redovita objava o tijeku projekta u newsletteru Udruge, Facebook stranicii web stranici Udruge).
• Suradnja s nadležnim tijelima kako bi ih informirali o postojanju primarne pravne pomoći i drugih oblika podrške i upućivali korisnike u Policijsku upravu Vukovarsko-srijemsku kao i pripadajući impolicijskim postajama, Centrom za socijalnu skrb Vukovar, Županijskim i Općinskim sudom u Vukovaru i Vinkovcima, Prekršajni sud u Vukovaru, Odjelom za organiziranje i pružanje podrške Vukovar, te nevladine organizacije na području Vukovarsko srijemske.

Program u 2017. godini sufinancira Vukovarsko-srijemska županija s 3.000,00 kuna

Skip to content