Siguran izlaz

Prekriži nasilje

Partnerstvo s Udrugom za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE u okviru projekta financiranog od Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I BROJ POZIVA: UP.02.2.2.06

Posredničko tijelo razine 1, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničko tijelo razine 2.

POČETAK PROJEKTA : 01.04.2020.

Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju socijalne uključenosti žrtava obiteljskog nasilja na području SDŽ, OBŽ i VSŽ kroz osiguravanje široko dostupnih izvora emocionalne i pravne pomoći i podrške za žrtve obiteljskog nasilja i obitelji putem kojih će se pružiti odgovarajuća podrška i pomoć žrtvama obiteljskog nasilja u prevladavanju traumatskoga iskustva što će doprinijeti smanjenju štetnih učinaka nasilja na izravne i neizravne žrtve nasilja. Nastaviti će se provoditi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova, te dodatno senzibilizirati stručnjake i zainteresiranu širu javnost za problematiku obiteljskog nasilja.

Obuhvatiti će se barem 300 žrtava obiteljskog nasilja sa šireg dalmatinskog područja s naglaskom na ruralna i otočna područja, te sa područja OBŽ i VSŽ kojima će biti pružena socijalna usluga informiranja, primarnoga i sekundarnog pravnog savjetovanja i zastupanja, savjetodavna podrška, usmjeravanje na druge organizacije i ustanove koje pružaju besplatnu pravnu, psihološku, psihijatrijsku ili socijalnu pomoć. Ove usluge će biti dostupne u uredima u Splitu, Vukovaru i Osijeku, ali i putem besplatnih SOS linija.

 

Aktivnosti i rezultati u okviru partnerstva:

  1. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga kroz pružanje usluga pomoći i podrške žrtvama nasilja u svrhu uključivanja u društvenu zajednicu na području SDŽ, OBŽ i VSŽ
  2. Izvještaj sa održanih 7 supervizijskih susreta ( grupa od 5-8 osoba koje su izravno uključene u rad sa žrtvama obiteljskog nasilja).
  3. Izvještaj sa dvodnevnog studijskog putovanja u Zagreb kod Nacionalnog pozivnog centra ( 2 zaposlenika + 5 volontera Udruge) Izvještaj sa dvodnevnog studijskog putovanja u Split kod nositelja projekta Udruge Bijeli krug Hrvatske ( 2 zaposlenika + 5 volontera Nacionalnog pozivnog centra)
  4. Potpisne liste i fotografije sa održanih konferencija u Splitu i Vukovaru 30 Izdanih potvrda o sudjelovanju na konferenciji u Splitu i Vukovaru. Evaluacijski upitnici sa održanih konferencija
  5. Izvještaj sa edukativnih radionica predstavljanja Mape socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja ( Split i Osijek)

Sudjelovali smo u izradi interaktivne mape koja se nalazi na web stranici udruge Bijeli krug Hrvatske. Web mapa je sastavni dio projekta te sadrži kontakte na koje se mogu žrtve nasilja u obitelji obratiti za pomoć i podršku.

Mapu možete pogledati na linku: https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/interaktivna-mapa/…

Skip to content