Siguran izlaz

“Škola za život”

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – UP.02.1.1.06.0066
Škola za život – Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske

Trajanje projekta: 24 MJESECA- 5.4.2019. – 4.4.2021. godine

U projektni tim „Škola za život“ Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina- UP 02.1.1.06.0066, čiji je nositelj Bijeli Krug iz Splita, financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 ispred Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je zaposlena Melita Bošnjak, dipl.iur. na 30% radnog vremena, savjetnica u radu s socijalno marginaliziranim skupina od 1. siječnja 2020. godine i vrijeme trajanje rada je 12 mjeseci.
Mjesto rada za zaposlenicu Melitu Bošnjak, je Ljudevita Gaja 12, 32000 Vukovar

 

Cilj projekta

Provedba programa obrazovanja odraslih te razvoj mekih/transverzalnih vještina s naglaskom na uslugu mentorstva za socijalno uključivanje sa korisnicima ZMN (zajamčene minimalne naknade) te edukacija stručnjaka.

 

Ciljane skupine

 1. dugotrajno nezaposlene osobe
 2. žrtve obiteljskog nasilja
 3. korisnici zajamčene minimalne naknade

 

Obveza partnera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

 • provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparentno u skladu s najboljom praksom u predmetnom području sukladno ugovoru
 • nazočiti inicijalnom sastanku u Splitu
 • nazočiti dvodnevnom treningu u Splitu
 • sudjelovati na razvijanju priručnika za mentore za socijalno uključivanje
 • organiziranje okruglog stola i treninga u Vukovaru

 

Provedene aktivnosti u okviru projekta

 • 2. srpnja 2019. godine održan je Inicijalni sastanak u Splitu kao dio aktivnosti projekta. Sastanku su nazočili partneri iz Centra za socijalnu skrb Split, Centra za socijalnu skrb Omiš i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar.
 • 1. i 2. srpnja 2020. godine održana je dvodnevna edukacija na temu: “Primjena modela socijalnog mentorstva u radu s marginaliziranim skupinama”. Voditeljice edukacije bile su Mia Božić Mihanović, dipl. iur. i Paula Herceg, mag.psych.
 • Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama voditeljica Referentnog centra Vukovar sudjelovala je na treningu za profesionalce u Splitu pod nazivom „Izazovi u radu profesionalaca sa žrtvama obiteljskog nasilja“. Svrha treninga bila je poboljšanje međusektorske suradnje te razmjena znanja i iskustava između stručnjaka u područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja. Sudionici stručnjaci iz raznih područja iznijeli su svoja iskustva na praktičan i interaktivan način kroz analizu pojedinih slučajeva.
 • U okviru projekta sudjelovali smo u izradi ”Priručnika za mentore za socijalno uključivanje”. Priručnik možete pročitati i preuzeti na sljedećem linku.
 • 2. ožujka u Vukovaru je organiziran Okrugli stol u okviru partnerstva na projektu ,,Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina — Škola za život”  kojeg Udruga za pomoć žrtvama – Bijeli krug Hrvatske provodi u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima. Svrha održanog Okruglog stola je bila predstavljanje ciljeva i rezultata projekta „Škola za život”, kao i nove usluge socijalnog mentorstva.
Skip to content