Siguran izlaz

Stop nasilju nad starijima!

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1. prosinca 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine provodi projekt „Stop nasilju nad starijima!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partner na projeku je Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije. Aktivnostima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u sklopu projekta „Stop nasilju nad starijima!“ doprinosimo ublažavanju socijalne isključenosti na način da će građani i korisnici biti osviješteni o oblicima nasilja nad starijim osobama, nužnosti borbe protiv nasilja i bit će upoznati sa svojim pravima ako se nađu u ulozi žrtve.

Trajanje Projekta: 6 mjeseci

Područje provedbe:

 • gradovi i općine: Vukovar, Osijek, Županja, Ilok, Đakovo
 • općine: Tompojevci, Nuštar, Borovo i Erdut/Dalj.

Partner/i u Projektu: Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije

Kampanja osvješćivanja i obavješćivanja s ciljem podizanja svijesti građana o oblicima nasilja nad najranjivijim društvenim skupinama, starima, putem medija, javnih akcija, karavanu, u gradovima i općinama u VSŽ i OBŽ te putem Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela 116 006 te poticanje na prijavu nasilja i prevencija nasilja.

 

Aktivnosti

 • 9. siječnja u prostorima Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije održan prvi partnerski sastanak. Na sastanku smo partnere upoznali sa aktivnostima na projektu, ostalim projektima koje Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi te smo razmijenili znanje i iskustvo u radu s korisnicima.

 

 • 17. veljače u okviru provedbe aktivnosti A7 “Karavana” kao terenska kampanja obišli smo grad Županju, Nuštar, Štitar, Vinkovce, te obližnja mjesta te održali sastanak s Općinom Nuštar, Centrom za socijalnu skrb Županja, Policijskom stanicom Županja, Gradskim društvom crvenog križa Županja.
 • 12. ožujka u okviru provedbe aktivnosti A7 “Karavana” kao terenska kampanja obišli smo grad Đakovo i okolna mjesta: Beketinci, Punitovci, Gorjani, Trbušanci, Đakovačku satnicu, Semeljce, Forkuševac, Koritnu, Ernestinovo, a u kojima smo polijepili naše plakate Stop nasilju te ostale promo materijale u svrhu informiranja i senzibiliziranja javnosti. Održali smo sastanke u gradskoj upravi Đakovo, Općinskom sudu u Đakovu, Uredu državne uprave- ispostava Đakovo te u općini Punitovci kako bismo relevantne dionike upoznali s kampanjom i radili na prevenciji i osvještavanju nasilja nad starijima.

 

 • Tijekom ožujka i travnja krenuli smo s kampanjom osvješćivanja građana o oblicima nasilja nad najranjivijim društvenim skupinama, putem Facebook postova, a koje pokrivaju građane starije životne dobi s područja VSŽ i OBŽ. Tako smo do sad pustili dvije objave koje su do kraja ožujka vidjele preko 10.000 građana starije životne dobi. Govorili smo o ekonomskom nasilju i zlostavljanju starijih.

 

 • Tijekom ožujka izradili smo radio jingl “Stop nasilju nad starijima!”.

 

 • Odlukom tijela Udruge i preporuka Nacionalnog i županijskih stožera civilne zaštite, a uslijed prevencije i zaštite kako zaposlenika tako i samih građana od COVID-19 virusa, uredi u Vukovaru, Osijeku te Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji – Varaždin tijekom travnja nisu primali korisnike neposredno, već su sve usluge, kao i informacije, bile pružene putem telefona ili elektroničke pošte.

 

 • Tijekom travnja nastavili smo s kampanjom osvješćivanja građana o oblicima nasilja nad najranjivijim društvenim skupinama, putem Facebook postova, a koje pokrivaju građane starije životne dobi s područja VSŽ i OBŽ. Tako smo do sad pustili dvije objave koje su do kraja ožujka vidjele preko 15.000 građana starije životne dobi. Govorili smo o fizičkom zlostavljanju i psihološkom (emocionalnom) zlostavljanju.

 

 • Tijekom travnja tiskali smo Brošuru Stop nasilju nad starijima!  Cilj je kvalitetno informirati osobe starije živote dobi o samim pojmovima potrošačkih ugovora, s naglaskom na ugovore izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu, te ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, načinu njihova sklapanja, obavezama stranaka ugovora, pravnim posljedicama i mogućnostima raskida ugovora. Svrha je smanjiti neželjene posljedice takvih ugovora na financijsko, stambeno, socijalno i zdravstveno stanje osoba starije životne dobi zbog mogućih prijevara ili neispunjavanja ugovornih obveza druge strane u ugovoru kao i prevencija i suzbijanje zloporabe povjerenja starijih osoba za dobivanje protupravne imovinske koristi.

 

 • Tijekom svibnja nastavili smo s kampanjom osvješćivanja građana o oblicima nasilja nad najranjivijim društvenim skupinama, putem Facebook postova, a koje pokrivaju građane starije životne dobi s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Tako smo do sad pustili dvije objave koje su do kraja svibnja vidjele preko 30.000 građana starije životne dobi. Objavili smo tekstove u odnosu na teme kao što su: Psihološko zlostavljanje (2.482 pogleda); Razliku između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju (25.348 pogleda); Seksualno zlostavljanje starijih (2.693 pogleda).

 

 • Voditeljica ureda u Vukovaru sudjelovala je 21. svibnja na drugom i ujedno posljednjem sastanku s partnerima Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije na projektu „Stop nasilju nad starijima!“. Teme sastanka bile su odrađene aktivnosti na projektu, nadolazeći okrugli stol te razmjena znanja i iskustva u radu s korisnicima.

 

 • 11. svibnja održali smo online edukaciju za volontere ureda u Vukovaru i Osijeku, a koji su se prijavili na volontiranje tijekom veljače i ožujka 2020. godine. Kako zbog uvjeta uzrokovanih epidemijom COVID-19 nismo mogli osigurati zajedničku edukaciju volontera odlučili smo se online edukaciju s vježabama. U edukaciji je sudjelovalo 10 volontera. Edukacija je sadržavala pravni i praktični dio pružanja podrške žrtvama i svjedocima, sustav besplatne pravne pomoći, nasilju u obitelji i na starijima, volontiranje i obveze i prava volontera.

 

 • 29. svibnja održali smo online okrugli stol “Spriječimo nasilje nad starijim osobama”. Riječ je o provedbi aktivnosti u okviru projekta “Stop nasilju nad starijima” financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH. Cilj održanog okruglog stola bio je provedba kampanje osvještavanja s ciljem podizanja svijesti građana o oblicima nasilja nad starijima. Prezentaciju Udruge s okruglog stola, možete pogledati ovdje.
Skip to content