Siguran izlaz

Grad Varaždin : „Da rad ne bude jad!”

Opći cilj projekta

Smanjiti učestalost mobbinga i diskriminatornog ponašanja na radnom mjestu i u radnom okruženju na području Sjeverozapadne Hrvatske.

 

Specifični cilj

Osvještavanje žrtava uznemiravanja na radu i žrtava kršenja radničkih prava, odnosno drugih radnika i poslodavaca, o mobbingu, njegovim pojavnim oblicima, posljedicama te načinu zaštite od spomenutih ponašanja na području Varaždinske županije, a posebno na području Grada Varaždina kroz aktivnost edukacija. Također, specifični je cilj, kroz aktivnost istraživanja, doći do točnih i aktualnih podataka o pojavnosti mobbinga na geografskom području provedbe projekta. Navedenim rezultatima osvijestiti i senzibilizirati širu javnost, stručnu javnost, zakonodavca, poslodavace u javnom i privatnom sektoru te civilno društvo o mobbingu. Uz navedeno, posredstvom rezultata istraživanja sastavit će se preporuke za poslodavce kako bi se u okviru njihovih normativnih akata unaprijedili radni uvjeti.

 

Trajanje projekta od 1. svibnja do 31. prosinca 2020. godine.

Odobren iznos: 5.000,00 kuna

Donator : Grad Varaždin

 

Projekt će imati utjecaj na unaprjeđenje znanja ciljne skupine o mobbingu i diskriminatornom ponašanju vezanom za rad. Sudionici će nakon edukacije moći raspoznati protupravno zlostavljajuće ponašanje te na njega propisno i pravodobno reagirati. U slučaju da se sudionici sami nađu žrtvom takvog postupanja, imat će informacije o načinima traženja zaštite od poslodavaca, a posljedično i od institucija. Poslodavci će u istom trenutku biti informirani o načinima postupanja u slučaju pritužbe radnika na mobbing. Provedbom istraživanja, prvog takvog na području provedbe projekta, dobit će se točni, precizni i trenutno važeći podaci o mobbingu.

Rezultati istraživanja iskoristit će se analizu stanja radne organizacije u privatnom i javnom sektoru na području Grada Varaždina te će se za poslodavce sastaviti preporuke za prevenciju mobbinga kao i poboljšanje radnih uvjeta. Navedeni će se rezultati nedvojbeno koristiti u daljnje istraživačke svrhe iz spektra radne organizacije i ljudskih kapaciteta. Uz to, rezultati istraživanja predstavljat će preporuku lokalnim i regionalnim vlastima za prilagodbu strategija i politika.

Skip to content