Siguran izlaz

“Information and Communication: Cornerstones of justice for victims of crime with disability”

Pristup informacijama i učinkovita komunikacija su od ključne važnosti za osobe s invaliditetom žrtve zločina (krajnji rezultat korisnici ovog projekta) učinkovito sudjelovanje u procesima kaznenog pravosuđa. Direktiva 2012/29 / EU jamči žrtve prava, između ostalog, na razumijevanje i razumijevanje, informiranje i slušanje. Tamo gdje kazneni procesi ne uspiju pružiti žrtvama s invaliditetom dostupne informacije, nemaju znanje i alate za komunikaciju na način žrtve s invaliditetom mogu razumjeti ili ne mogu podržati žrtve s invaliditetom da izraze svoje potrebe i iskustva, ta se prava krše i žrtve ne primaju pravdu.

Ovaj će projekt koristiti prikupljanje podataka i akcijsko istraživanje, kreiranje praktičnih resursa i interdisciplinarna suradnja radi:

(a) poboljšanja pristupa korisnicima njihovim pravima iz Direktiva, uključujući pravo na informacije, od početnog izvješćivanja, intervjua i prikupljanja dokaza, pa sve do sudjelovanja u sudski postupak i pristup uslugama podrške žrtvama;
(b) poboljšati pristup potrebnim potporama i smještajima za korisnici za učinkovitu komunikaciju i razumijevanje; i
(c) pružanje stručnosti u pravosudnom sustavu poboljšane vještine za učinkovitu komunikaciju s korisnicima.

Projekt uzima snažan intersekcijski pristup, uzimajući u obzir uzeti u obzir jedinstvenu situaciju korisnika s mentalnim invaliditetom, romske nacionalnosti, žena i žrtava seksualnih i rodno uvjetovano nasilje. Projektne aktivnosti izravno su usmjerene na 420 stručnjaka i korisnika u sedam zemalja koji to imaju sposobnost da u svom radu dosegne tisuće drugih. Projekt će proizvesti 4 praktična resursa za profesionalce i korisnici, 7 nacionalnih izvješća o nalazima, 1 skup istraživačkih metodologija i alata koji se mogu primijeniti u EU, 1 međunarodno izvješće o sintezi i 1 vanjsko izvješće o evaluaciji projekta kao i posebna web stranica o projektu.

 

Nositeljica projekta: VALIDITY ALAPITVANY- KOZPONT A MENTALIS SERULEK JOGAIERT – HUNGARY

 

Partneri projekta:

  • PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VIESOJI ISTAIGA – LITVA
  • UNIVERZA V LJUBLJANI – SLOVENIJA
  • Chance and Support Association – BUGARSKA
  • UDRUGA ZA PODRSKU ZRTVAMA I SVJEDOCIMA – HRVATSKA
  • FORUM PRO LIDSKA PRAVA, ZS – ČEŠKA
  • FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE – RUMUNJSKA
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC – SLOVENIJA
  • INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO – SLOVENIJA
Skip to content