Siguran izlaz

Pokreni se, educiraj se – budi podrška u zajednici!!”

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine provodi projekt „Pokreni se, educiraj se- budi podrška u zajednici !!“. Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projeku su Volonterski centar Osijek, Hrvatska udruga za mirenje/ Zagreb i Udruga žena Vukovar/ Vukovar.

 

Vrijednost projekta: 72 000 kuna

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu.

Prioritetno područje na koje se prijavljuje projekt (obavezno): P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Potprioritetno područje (obavezno): a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

 

„Pokreni se, educiraj se- budi podrška u zajednici“ je projekt kojim ćemo mlade osobe potaknuti na aktivnije djelovanje u zajednici kroz Malu školu aktivne participacije i podrške socijalno osjetljivim osobama stjecanjem novih vještina i znanja kroz radionice i edukacije. Kroz okrugli stol koji ćemo organizirati povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12.kolovoza govoriti ćemo o problematici mladih te njihovom aktivnijem uključivanju u društvo te rezultate edukacija koje su mladi prošli kroz volontiranje i Malu školu. Provest ćemo dvije javne akcije na području grada Osijeka i Vukovara uz aktivni angažman mladih kako bismo osvijestili društvo o problematici mladih u društvu.

 

Opći cilj projekta

Aktivacija, osnaživanje i poticanje mladih u svrhu podizanja kvalitete života mladih te utjecaj na socijalno osjetljive osobe kroz koordinirani sustav edukacija, radionica te poticanja mladih na aktivniji angažman u društvu kroz volonterstvo.

 

Posebni ciljevi projekta

 • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
 • podizanje razine informiranosti i educiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o volonterskim programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
 • pružanje podrške i znanja mladima u razvoju vještina i sposobnosti koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju te u radu sa socijalno osjetljivim osobama,
 • educiranje mladih o volonterstvu, volonterskom programu Udruge za podršku i ostalim potencijalnim modelima volontiranja,
 • educiranje mladih o mirnim načinima rješavanja sukoba,
 • umrežavanje studenata različitih usmjerenja te zbližavanje u svrhu timskog rada volontera koji pružaju izravnu podršku žrtvama i svjedocima kroz poziv/regrutaciju te edukaciju volontera
 • umrežavanje organizacija civilnog društva kroz ostvarena partnerstva s ciljem poticanja mladih na aktivnije sudjelovanje u društvu kroz edukacije i radionice
 • poticanje mladih na aktivizam putem javnih akcija te audiovizualnih sadržaja kao digitalnog načina komunikacije s mladima
 • podizanje razine svijesti o problematici mladih upućenih donositeljima javnih politika i drugim subjektima zajednice kroz organizaciju okruglog stola

 

Projekt će utjecati prvenstveno na mlade kao prioritetnu ciljanu skupinu koja će kroz radionice i edukacije Male škole aktivne participacije i podrške socijalno osjetljivim osobama steći nove vještine i znanja koja će moći primjenjivati kroz volontiranje u zajednici te u svakodnevnom životu osobito u odnosu na socijalno osjetljive osobe kojima je pomoć prijeko potrebna.

Mladima koji su već uključeni u program volontiranja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima nastojat ćemo podići njihove postojeće kapacitete u stjecanju novih znanja i vještina kroz Malu školu aktivne participacije i pružanja podrške kako bi se povećao doprinos mladih u rješavanju problema zajednice te promovirala kultura volontiranja. Također, pružile bi se volonterima dodatna znanja i vještine koje će doprinijeti razvoju njihovog osobnog potencijala, stjecanju kompetencija za osobni i profesionalni napredak što bi trebalo rezultirati bolju konkurentnost na tržištu rada.

 

Aktivnosti projekta:

 • Timski sastanci voditelja projekta Osijek/Vukovar
 • Sastanci projektnog tima
 • Poziv/regrutacija novih mladih/strukturirani intervjui / odabir mladih
 • Osnovna obuka za selektirane volontere / pravni i praktični dio
 • Organizacija i koordinacija Male škole aktivne participacije i pružanja podrške
 • Organiziranje okruglog stola u Osijeku
 • Organiziranje i koordiniranje javnih akcija u svim gradovima istovremeno pod nazivom „Volontiraj-gradi bolju budućnost u zajednici“
 • Izrada video uradaka
 • Tisak brošure
 • Evaluacija projekta

 

30. siječnja održan je prvi sastanak u sklopu projekta “Pokreni se, educiraj se-budi podrška u zajednici” financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku RH. Sastanku su nazočile voditeljica projekta Marjana Skoko i asistentica na projektu Melita Bošnjak. Svrha održanog sastanka je bio dogovor plana provedbe i koordinacije aktivnosti projekta.

Tijekom veljače i ožujka raspisan je natječaj za volontiranje i uključivanje mladih u projekt.

Skip to content