Siguran izlaz

Re(aktivacija starijih osoba)!

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike RH

Vrijeme trajanja: 01.06.2020.-31.05.2023. TROGODIŠNJI PROGRAMI „RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA KOJE PRUŽAJU UDRUGE“

Ukupna vrijednost projekta: 450 000,00 kuna

Partneri na projektu: Centra za socijalnu skrb Vukovar, Dom za starije osobe Primum Suradnici na projektu: Udruga JaKa iz Osijeka i Petra Vargek, dip.psihologinja

Područje: Područje I. Socijalna i humanitarna djelatnost

Prioritet: Prioritet 2. Podrška procesima transformacije institucija i deinstitucionalizacije u zajednici

 

Projekt ”Re(aktivacija)starijih osoba!” je projekt kojim ćemo osigurati kontinuiranu pravnu i psihološku pomoć i podršku osobama starije životne dobi. Glavni cilj projekta jest podići kvalitetu života starijih osoba s ciljem njihove aktivacije u zajednici i integraciju kroz aktivnosti, radionice i edukacije kao i podizanje opće informiranosti i pravnog položaja osoba starije životne dobi kroz kontinuiranju pravnu i psihološku pomoć i podršku sve s ciljem bolje uključenosti starijih u društvo.

 

Projektnim aktivnostima doprinijet će se povećanoj koordinaciji svih ključnih dionika uključenih u ovu problematiku te će se na taj način osigurati lakša dostupnost informacija na lokalnom području za starije osobe. Promotivnim, edukativno-informativnim aktivnostima te savjetodavnom podrškom starijim osobama doprinijet će se potpori starijim osobama i sprječavanju njihove socijalne isključenosti i njihovoj boljoj integraciji i aktivaciji u društvo. Kroz kontinuirano pružanje besplatne pravne pomoći i psihološke pomoći kroz edukacije i radionice te javno zagovaračke aktivnosti te osiguranjem mobilne telefonske pomoći u kući omogućit ćemo starijima veću samostalnost, bolju informiranost i povećanu razinu znanja i informacija vezanih za problematiku zaštite starijih osoba posebice među osobama koje su uključene u zaštitu i skrb za starije osobe doprinijet će boljem poznavanju prava starijih osoba, prepoznavanje kršenja istih  te mogućnost utjecaja na rješavanje problema. S druge strane povećanom razinom svijesti kod starijih osoba o potrebi veće opreznosti u pogledu zaštite svojih prava i povezivanje sa stručnjacima u području zaštite istih dovest će do manjeg broja kršenja prava starijih osoba

 

Vrste usluga i aktivnosti

Pravna i psihološka pomoć i podrška osobama starije životne dobi, javno zagovaračke aktivnosti, inovativni pristup socijalnom uključivanju osoba starije životne dobi koristeći moderne tehnologije-Mobilna halo pomoć u kući, uključivanje mladih kroz volonterski program u rad sa osobama starije životne dobi, jačanje mreže s pružateljima socijalnih usluga u zajednici kroz partnerstava i mrežu podrške i suradnje, evaluacija.

 

Opći cilj

Širenje socijalnih usluga u zajednici osobama starije životne dobi s ciljem podrške deinstitucionalizacije i aktivnom uključivanju starijih osoba u društvo kroz usluge, inovativne modele uključivanja s ciljem aktivne participacije u zajednici, edukacije i radionice.

 

Posebni ciljevi

 • Dostupnost pravne i psihološke usluge u ruralnim područjima i manjim gradovima
 • Povećanje kvalitete usluga kroz edukacije
 • Smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva kroz edukacije i individualni i grupni rad
 • Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi kroz aktivnije uključivane u zajednicu -RE (integraciju)
 • Inovativnim modelom komunikacije“ Mobilna usluga u kući“ do povećanja razine sigurnosti u duljeg boravka u vlastitom domu
 • Razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, javnopravnim tijelima, institucija te organizacijama civilnog društva za podršku uključivanja osoba starije životne dobi u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci;
 • Senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za pravnom podrškom korisnicima, pravnom sustavu, praksi i mogućnostima ostvarivanja navedene podrške;
 • Novi broj korisnika, povećana informiranost socijalnih prava i usluga kroz suradničke i partnerske odnose
 • Osigurana regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećana dostupnost usluge ne samo u regionalnih centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske jer se prijavitelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • Smanjenje broja pravnih problema u zajednici, smanjen pritisak na zaposlenike jedinica lokalne uprave koji obavljaju poslove socijalne skrbi.

 

Glavne aktivnosti projekta

 • Pružanje pravne i psihološke pomoći osobama starije životne dobi
 • Partnerski sastanci
 • Regrutacija, edukacija volontera (osnovna) i dodatna edukacija
 • Inovativni model-Mobilna pomoć u kući-organiziranje i nabavka aparata za korisnike
 • Motivacijski sastanci sa predstavnicima manjih gradova, općina, udruga umirovljenika radi bolje povezanosti i međusektorske suradnje
 • Javne akcije“ Aktivno uključivanje i interakcija“ u Osijeku i Vukovaru
 • Promocije projekta, usluga, aktivnosti kroz emitiranja radio jingla, objave novinskih članaka u lokalnim medijima i portalima, kroz tzv.boostanja FB postova i postova na društvenim mrežama, plaćanje po računu
 • Evaluacija projektnih aktivnosti
 • Organiziranje kreativnih radionica za osobe starije životne dobi know- how
 • Edukacije za osobe starije životne dobi
 • Monitoring sustava Mobilne pomoći u kući-evaluacija sustava
 • Tisak mini brošure „ Re(aktivacija) osoba starije životne dobi
 • Okrugli stol u Osijeku na temu „ Aktivnim starenjem kao kvalitetnim načinom življenja“

Aktivnosti projekta

22. travnja održana je javna akcija u okviru provedbe projekta ”RE(aktivacija) starijih osoba!” financiranog sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH ispred Doma za starije i nemoćne osobe Osijek.
 
Javnoj akciji nazočili su djelatnici i korisnici Doma sukladno epidemiološkim mjerama uslijed suzbijanja širenja epidemije uzrokovane Covidom-19.

Dana 28. lipnja 2021. održali smo I Partnerski sastanak s Domom za starije osobe Primum iz Vukovara u drugoj godini provedbe projekta. Sastanak je održan putem ZOOM aplikacije te su prisustvovali: voditeljica projekta Marjana Skoko, suradnica na projektu Melita Bošnjak te predstavnice partnera Doma za starije osobe Primum Ivana Buday, ravnateljica Doma i koordinatorica sustava Halo pomoć, Vesna Kačavenda.Predstavljene su aktivnosti na projektu u drugoj godini provedbe projekta, obveze partnera, monitoring i evaluacija sustava Mobilne halo pomoći koju smo kroz sredstva projekta osigurali korisnicima.

21. lipnja 2021. održan je sastanak na kojem je raspravljano o aktivnostima na projektu, vremenu provedbe, izvoditeljima aktivnosti te pružanju besplatne pravne i psihološke podrške

Skip to content