Siguran izlaz

Stand Up for Victims

Stand Up for Victims’ Rights – Fostering rights of the victims of hate crimes through support and ‘civil courage’.

 

Zločini i incidenti iz mržnje glavna su pitanja u Europi zbog njihove raširenosti i jedinstvenog utjecaja na žrtve i zajednice. cilj projekta je pridonijeti primjeni Direktive 2012/29 / EU kako bi se poboljšao sustav podrške žrtvama zločine iz mržnje, promoviranje prava žrtava i borba protiv slabijeg izvještavanja. Projekt će stvoriti učinkovitu preporuku sustav koji radi s OCD i pomoćnim službama u 3 države EU (Italija, Austrija, Hrvatska) kako bi se poboljšao pristup pružaju usluge žrtvama zločina iz mržnje i pružaju prilagođenu pomoć za njihove potrebe. Provest će se paralelni rad s pravnicima, policajcima i drugim profesionalcima koji će vjerojatno stupiti u kontakt sa žrtvama: moći će razumjeti i rješavati potrebe žrtava kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta. Osim toga, projekt će povećati znanje o i promovirati prava žrtava i ojačati sposobnost zajednice da reagira.

 

Glavne skupine aktivnosti

  • WP2 – Stvoriti nacionalne radne skupine radi poboljšanja suradnje između OCD i službe žrtava, omogućavaju upućivanje i suzbijanje nedovoljne prijave;
  • WP3 – Kreirajte određene nastavne programe i provodite ih aktivnosti na jačanju kapaciteta jačajući sposobnost ključnih stručnjaka za razumijevanje i rješavanje potreba i problema žrtava promicanje pristupa usmjerenog na žrtve;
  • WP4 – pružanje informacija o pravima i promicanje građanske hrabrosti mogućih prolaznika i čitavu zajednicu zagovaranjem i podizanjem svijesti.

 

Očekivani učinak zasnovan je na povećanom kapacitetu OCD-a i profesionalaca za podršku žrtvama zločina iz mržnje i promovirati njihova prava, na promjenu perspektive svih korisnika (od zločina u pristupu koji je usmjeren na žrtve i od pristupa utemeljenog na potrebama) i stvaranja zajednice koja više podržava. Veći broj pristupi žrtvama zločina iz mržnje uslugama podrške i povećan broj prijavljivanja očekuje se kao konačni učinak.

Skip to content