Siguran izlaz

Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Projekt ,,Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um krennaathvarf (The Women/s Shelter).

Projekt je podržan s 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova ( www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org). Razdoblje provedbe projekta je od 01.01.2020. do 30.06.2023. godine.

Opći cilj projekta je jačanje zagovaračke ulove OCD-a za proces unaprjeđenja položaja žrtava kaznenih djela u okviru kaznenog postupka i standardizaciju sustava za podršku.

 

Specifični ciljevi:

  • Jačanje kapaciteta OCD-a koji pružaju pomoć žrtvama za sudjelovanje u procesu razvoja javnih politika i zagovaranja;
  • Poticanje aktivne uloge OCD-a u zagovaranju preporuka utemeljenih na analizama;
  • Jačanje međusektorske suradnje OCD-a specijaliziranih za direktan rad sa žrtvama, nacionalnih i međunarodnih organizacija specijaliziranih za javno zagovaranje, akademske zajednice, nadležnih tijela i institucija;
  • Javno zagovaranje za promjene i standardizaciju položaja žrtava

 

Ciljevi projekta ostvarit će se kroz mnogobrojne aktivnosti, osmišljene da se nadopunjuju: edukativne aktivnosti (edukacije za jačanje kapaciteta OCD-a u području zagovaranja i kreiranja javnih politika), provedbu sveobuhvatnih analiza s ciljem dobivanja podataka koji će služiti za zagovaračke procese OCD-a i provedbu javne kampanje s ciljem zagovaranja za implementaciju preporuka, jačanje vidljivosti i uloge OCD-a, te širenje informacija o sustavu podrške žrtvama kaznenih djela.

 

Korisnici/e projekta su OCD-i koji pružaju pomoć žrtvama kaznenih djela (jačanje kapaciteta za javno zagovaranje preporuka utemeljenih na analizama); nadležna tijela i institucije (utjecaj na standardizaciju rada i postupanja sa žrtvama, utjecaj na donošenje promjena s ciljem unaprjeđenja prava i položaja žrtava kaznenih djela); akademska zajednica (doprinos sustavu podrške žrtvama kroz povezivanje s OCD-ima i radu na preporukama za unaprjeđenje sustava); mediji (ključna karika u diseminaciji informacija i senzibilizaciji javnosti).

 

Krajnji korisnici/e projekta su svi građani/ke, odnosno žrtve i svjedoci/kinje kaznenih djela.

 

Aktivnosti na projektu

  • 26. siječnja 2021. godine je održan prvi partnerski sastanak projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“. Sastanak je održan online putem, a na istom su uz predstavnice Ženske sobe sudjelovale i predstavnice partnerskih organizacija Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te Hrvatskog pravnog centra. Na sastanku je predstavljen projekt, njegove aktivnosti, te su dogovorene sve obaveze i zadaci svake partnerske organizacije.
  • S ciljem provođenja analize ostvarivanja prava žrtava i standardizacije u postupanju sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela osnovana je radna skupna na projektu „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela. Prvi sastanak radne skupine održan je 26.02.2021. godine online putem te su na istome sudjelovale/i predstavnice/i Ženske sobe, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskog pravnog centra i akademske zajednice, doc. dr. sc. Zoran Burić i prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević – Karas s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svrha radne skupine je provesti analizu o standardizaciji u postupanju sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela te izraditi preporuke za unaprjeđenje sustava za podršku u dijelu postupanja sa istima te ostvarivanja njihovih prava. Namjera radne skupine je i izrada smjernica za donošenje Zakona o žrtvama kaznenih djela.
Skip to content