Siguran izlaz

Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji Varaždin

Projekt ,,Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji” provodi Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u Varaždinu.
Cilj projekta je povećati kvalitetu života žrtava nasilja u obitelji s područja Varaždinske županije. Projektom se želi marginalizirane skupine uključiti u lokalnu zajednicu bez predrasuda- to se nastoji postići informiranjem putem javnih akcija s građanima, kontinuiranim objavljivanjem informacija na društvenim kanalima.

– Prava žrtava nasilja u obitelji propisana su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

– Sva tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su postupati hitno i svi postupci pokrenuti po ovom Zakonu su hitni.

Žrtva nasilja u obitelji je osoba koja zbog počinjenja nasilja u obitelji trpi fizičke ili psihičke posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda.

Prekršajnopravne sankcije za počinitelje obiteljskog nasilja su:
1. zaštitne mjere
2. novčana kazna
3. kazna zatvora
4. druge prekršajnopravne sankcije propisane zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Zaštitne mjere koje sud uz mjere propisane Prekršajnim zakonom može izreći počinitelju nasilja u obitelji su:
1. obvezni psihosocijalni tretman
2. zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji
3. udaljenje iz zajedničkog kućanstva
4. obveznog liječenje od ovisnosti.

Žrtva ste nasilja u obitelji ili poznate nekoga kome je potrebna pomoći, obratite nam se s povjerenjem za besplatni pravni savjet, psihološko savjetovanje te psihosocijalnu pomoć i podršku na broj telefona: 095/1160-011 ili osobno na adresu: Graberje 33/II.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.


Skip to content