Siguran izlaz

ZAJEDNO DO CILJA – POMOĆ I PODRŠKA OSJETLJIVIM DRUŠTVENIM SKUPINAMA

Projekt je financiran sredstvima Grada Vukovara od 21. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

OPĆI CILJ projekta je osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te drugim stanovnicima Grada Vukovara koji su u potrebi (socijalno isključeni, stariji i nemoćni, mladi, nacionalne manjine…) kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.

 

AKTIVNOSTI:

A1. Regrutacija, edukacija volontera

A2. Pružanje pravne podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te informativne, tehničke i emocionalne podrške

A3. Predavanje o nasilju u obitelji i nužnosti borbe protiv nasilja nad starijima

A4.  Sastanci s partnerima na projektu Društvom multiple skleroze VSŽ

A5. Informiranje i osvještavanje sugrađana – promocija Udruge i medijska kampanja o žrtvama kaznenih djela i prekršaja

 

Skip to content