Siguran izlaz

„Pružimo ruku podrške za žrtve nasilja u obitelji“ 2019./2020.

Cilj projekta „Pružimo ruku podrške za žrtve nasilja u obitelji“ je povećati kvalitetu života žrtava nasilja u obitelji s područja Varaždinske i Međimurske županije pružanjem besplatne pravne, socijalne i psihosocijalne pomoći i podrške. Nasilje u obitelji velik je i rasprostranjen problem današnjice, te se ovim projektom želi postići izravan rad sa žrtvama nasilja u obitelji te što bolji uvid u njihove potrebe i probleme s kojima se suočavaju.

Prava žrtava nasilja u obitelji propisana su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji. Sva tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su postupati hitno i svi postupci pokrenuti po ovom Zakonu su hitni. Tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su već pri poduzimanju prve radnje u kojoj žrtva sudjeluje obavijestiti žrtvu na njoj razumljiv način o svim pravima koja ima sukladno odredbama ovog Zakona te zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

 

Voditeljica Savjetovališta : Ines Krznar Vojaković, magistrica prava Vlatka Črnila, socijalna radnica, Lara Ježić, magistrica psihologije, pružateljica psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima.

 

JAVITE NAM SE ILI NAS POSJETITE:
TELEFON: 095/1160-011
VARAŽDIN : Graberje 33/II kat, 42 000 Varaždin
E-MAIL : savjetovaliste-varazdin@pzs.hr

 

*Što znači biti žrtva nasilja u obitelji?

Žrtva nasilja u obitelji je osoba koja zbog počinjenja nasilja u obitelji trpi fizičke ili psihičke posljedice ,imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda.

 

*Što je nasilje u obitelji?

Nasilje u obitelji je:

  • primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda
  • tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
  • psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
  • spolno uznemiravanje
  • ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci
  • zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

 

Skip to content